The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Tattwa och symbol-skådning

En mer kontrollerad variant av denna spådomskonst är symbolskådning, där man använder symboler, geometriska eller bildliga, som fokuseringsobjekt. Dessa symboler kan bäst beskrivas som ”astraldörrar” som bildar ingångsportar för nya medvetandedimensioner för skådaren.

De mest vanliga symbolerna är färgade geometriska figurer som kallas ”tattwar”, ett namn med indiskt ursprung. Allt i allt finns det 25 tattwaer – 5 enkla som bara består av en enfärgad geometrisk figur, och 20 mer sammansatta, som består av 2 färger och 2 geometriska figurer. De enkla tattwana, som mest används av nybörjare, en röd trekant, en gul fyrkant, en grå halvmåne med hornen vända uppåt, en blå cirkel och ett indigo ägg.

Tattwa och symbolskådning

Dessa representerar Elementen (som i det här tillfället kan sägas vara «psykologiska faktorer i den mänskliga hjärnan»): Eld, Jord, Vatten, Luft och det «femte elementet», som ockultisterna förr i tiden kallade kvintessens: Hjärnans mest subtila aspekt.

Om du har lust att försöka dig på symbolskådning, bör du välja ut en av de fem enkla tattwana och antingen måla en kopia på en bit papper eller skära ut formen ur ett papper med samma färg och därefter limma den på en vit, grå eller svart pappbit.

Ta med dig tattwan till ett rum med dämpad belysning och lägg den på ett bord. Därefter stirrar du på den på samma sätt som du skulle ha stirrat på vilket som helst annat fokuseringsobjekt. Försök att fylla medvetandet med tattwans färg och form, så att du fortfarande ser den med din inre blick när du blundar halvt eller helt. När du har uppnått detta tillstånd, kommer du kanske att märka att du ser tattwan i en annan färg – den röda trekanten ser kanske ut som en grön trekant, eller kanske den gula fyrkanten verkar indigo.

Det er inget som helst övernaturligt med sådana subjektiva färgskiftningar – de är uteslutande ett resultat av fysiologiska och psykologiska faktorer. Det att de uppträder på detta sätt, är bara en positiv indikation på att du har koncenterrat dig ordentligt om tattwan och inte låtit dig störas av ovidkommande tankar eller sinnesintryck.

När du kommer in i detta tillstånd, där medvetandet är fyllt av en visuell bild av tattwan, kan du försöka föreställa dig den geometriska figuren målad på en stor dörr eller broderad på en enorm gardin (varken dörren eller gardinen skal ses som att den fyller synfältet helt).

Så kommer det som vanligtvis är det svåraste. Tänk dig nu att dörren går upp, eller att gardinen skjuts till sidan, och du ”ser” vad som befinner sig bakom. I nästan alle tillfällen kommer du att se ett spännande landskap eller det inre av ett rum. Som regel kommer bilden att flimra framför ditt inre öga, ungefär som en dåligt inställd bild på en TV-skärm, något som kommer att göra hela visionen ganska vag och otydlig. Några skådare – de ytterst få som har det som kallas ”drömsyn” – ser emellertid denna bild som om den skulle vara rätt framför deras ögon. Detta kan i början upplevas som lite skrämmande. Om man upplever det så, är det viktigt att skådaren kommer ihåg att det hela egentligen inte är något annat än en sorts kontrollera dagdröm, där arketypiska bilder och symboler strömmar upp i medvetandet från djupen i den omedvetna delen av hjärnan.

Den första tiden nöjer de flesta skådare sig med att observera det som är bakom dörren – det vill säga det symboliska bildspråket som strömmar upp från hjärnans djupaste lager. Efter en stund föreställer de sig emellertid att de går ut genom dörren och utforskar det som finns bakom den. Där föreställer de sig att de möter andra väsen och lär om sig själva och sitt öde. Några går ännu en bit vidare och utvidgar sina experiment till att också omfatta det som kallas ”utforskning av de högre nivåerna”. Detta betyder att de ser sig själva sväva över landskapet bakom astraldörren och betrakta det i ett fågelperspektiv.

Tattwa

Pin It on Pinterest

Share This