The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Tattwaer og Symbol-skuing

En mer kontrollert variant av denne spådomskunsten er symbolskuing, der man bruker symboler, geometriske eller billedlige, som fokuseringsobjekter. Disse symbolene kan best beskrives som “astraldører” som danner inngangsporter for nye bevissthetsdimensjoner for seeren.

De mest vanlige symbolene er fargede geometriske figurer som kalles “tattwaer”, et navn med indisk opprinnelse. Alt i alt finnes det 25 tattwaer – 5 enkle som bare består av en ensfarget geometrisk figur, og 20 mer sammensatte, som består av 2 farger og 2 geometriske figurer. De enkle tattwaene, som mest brukes av nybegynnere, en rød trekant, en gul firkant, en grå halv måne med hornene vendt oppover, en blå sirkel og et indigo egg.

Tattwaer og Symbolskuing

Disse representerer Elementene (som i dette tilfellet kan sies å være “psykologiske faktorer i den menneskelige hjerne”): Ild, Jord, Vann, Luft og det “femte element”, som okkultistene før i tiden kalte kvintessens: Det mest subtile aspekt ved hjernen.

Hvis du har lyst til å forsøke symbolskuing, bør du velge deg ut en av de fem enkle tattwaene og enten male en kopi på et stykke papir eller skjære ut formen av et papir med samme farge og deretter lime den på en hvit, grå eller svart pappbit.

Ta med deg tattwaen til et rom med dempet belysning og legg den på et bord. Deretter stirrer du på den på samme måte som du ville ha stirret på et hvilket som helst annet fokuseringsobjekt. Prøv å fylle bevisstheten med tattwaens farge og form, slik at du fremdeles ser den med ditt indre blikk når du lukker øynene halvt eller helt. Når du har oppnådd denne tilstanden, vil du kanskje oppdage at du ser tattwaen i en annen farge – den røde trekanten ser kanskje ut som en grønn trekant, eller kanskje den gule firkanten virker indigo.

Det er ikke noe som helst overnaturlig ved slike subjektive fargeskiftninger – de er utelukkende et resultat av fysiologiske og psykologiske faktorer. Det at de opptrer på denne måten, er bare en positiv indikasjon på at du har konsentrert deg skikkelig om tattwaen og ikke latt deg forstyrre av uvedkommende tanker eller sanseinntrykk.

Når du kommer inn i denne tilstanden, der bevisstheten er fylt av et visuelt bilde av tattwaen, kan du prøve å forestille deg den geometriske figuren malt på en stor dør eller brodert på en kjempemessig gardin (verken døren eller gardinen skal ses slik at den fyller synsfeltet helt).

Så kommer det som vanligvis er det vanskeligste. Tenk deg nå at døren går opp, eller at gardinen blir skjøvet til side, og du “ser” hva som befinner seg baken for. I nesten alle tilfeller vil du se et spennende landskap eller det indre av et rom. Som regel vil bildet flimre foran ditt indre øye, omtrent som et dårlig innstilt bilde på en TV-skjerm, noe som vil gjøre hele visjonen nokså vag og utydelig. Noen seere – de ytterst få som har det som kalles “drømmesyn” – ser imidlertid dette bildet som om det skulle være rett foran øynene deres. Dette kan i begynnelsen oppleves som litt skremmende. Hvis man opplever det slik, er det viktig at seeren husker på at det hele egentlig ikke er noe annet enn en slags kontrollert dagdrøm, der arketypiske bilder og symboler strømmer opp i bevisstheten fra dypene i den ubevisste delen av hjernen.

Den første tiden nøyer de fleste seere seg med å observere det som er bak døren – det vil si det symbolske billedspråket som strømmer opp fra hjernens dypeste lag. Etter hvert forestiller de seg imidlertid at de går ut gjennom døren og utforsker det som finnes bak den. Der forestiller de seg at de møter andre vesener og lærer om seg selv og sin skjebne. Noen går enda et stykke videre og utvider sine eksperimenter til også å omfatte det som kalles “utforsking av de høyere nivåer”. Dette vil si at de ser seg selv sveve over landskapet bak astraldøren og betrakte det i et fugleperspektiv.

Tattwaer

Pin It on Pinterest

Share This