The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Anbefalt lesing om åsatro

Norrønt | Anbefalt lesing | Blot | Den Hedenske «Sjelen»

Med hjelp fra gode, hedenske venner, har jeg satt sammen en liste over anbefalt lesing om emnet åsatro og livet til skandinaver på den tiden. Det er for mye dårlig informasjon der ute, så jeg ønsket en pålitelig liste. Bare husk at dette ikke er dogme, og noe av det ble skrevet ned av mennesker med et annet livssyn. Deres synspunkter vil ha påvirket måten de ble skrevet ned på.

Edda-dikt, Cappelen 1993, ISBN 82-02-14451-5 Oversatt av Ludvik Holm-Olsen – Den Eldre Edda, oversatt til bokmål. Uunnværlig.

Edda-kvede, Samlaget 1993, ISBN 82-521-4064-5 Omsett av Ivar Mortensson-Egnund -Den Eldre Edda, omsett til nynorsk. Voluspá og Hávamál finnes som egne utgivelser.

Den yngre Edda, Snorre Sturluson, Samlaget 1978, ISBN 82-521-5287-2 (nynorsk)/ Vidar forlag 2008, ISBN 9788279900634 (bokmål)- Snorres klassiske verk, Gylfaginning og deler av Skaldskaparmál. Uunnværlig.

Saxo Grammaticus, Sesam 1994, ISBN 87-7801-337-2 Oversatt av Winkel Horn -De danske kongekrøniker, som kanskje ikke helt overenstemmer med øvrige kildematriale, men interessant lesning likevel.

Agricola og Germania, Aschehoug 1997, ISBN 82-03-17845-6 Cornelius Tacitus -Germania er en av de ytterst få beretninger om germanere fra gamle tider, her en romersk historikers verk fra år 98.

Norrøn Saga, bind I-V, Aschehoug 1994, ISBN 82-03-15962-1 -De mest kjente av ættesagane fra Island. Datidens røverromaner som tidvis gir et godt innblikk i samfunnsforholdene i vikingetida.

Norrøne gude- og heltesagn, Universitetsforlaget 1996, ISBN 82-00-22673-5 P.A. Munch -Munchs klassiske utlegning om norrøn mytologi i nylig gjennomgått utgave.

Nordiske guder og helte, Politikens forlag 1992, ISBN 87-567-4717-9 Anders Bekstæd -Innsiktsfullt om norrøn mytologi og religion. På dansk.

Nordisk hedendom, Akademiförlaget 1985, ISBN 91-24-16206-X Folke Ström -Religionshistorisk verk om den historiske hedendommen i Norden. Svensk

Frøya – Den store gudinnen i Norden, Pax Forlag 1998, ISBN 82-530-1946-7 Britt-Mari Nåsstrøm -Moderne religionshistorisk verk som tar for seg Frøya. Omdiskutert og velskrevet.

Menneske og Makter i Vikingenes Verden, Universitetsforlaget 1994, ISBN 82-00-21316-1 Gro Steinsland og Preben Meulengracht Sørensen -Bredt anlagt praktverk om tradisjoner og levesett i vikingetiden.

Den enøyde, Gyldendal 1996, ISBN 82-05-23780-8 Tor Åge Bringsværd Bringsværs forsøk på å dikte sammen alle de norrøne mytene til en sammenhengene fortelling. Anbefales

Eros og Død I Norrøne Myter, Universitetsforlaget 1997, ISBN 82-00-22938-6 Gro Steinsland -Et personlig essay om innhold og mentalitet i den norrøne religionen.

Dictionary of Norse Myth and Legend, Cassell 1997, ISBN 0-304-34520-2 Andy Orchard -Et utførlig leksikon over norrøn mytologi, med mange solide referanser og navne lister over bl.a dverger og jotner. Anbefales

 

Anbefalt lesing åsatro

Pin It on Pinterest

Share This