The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Den intuitiva glimten

Det är emellertid inte vanligt att kristallskådaren ser ”rörliga bilder” av folk som tar del i symboliska aktiviteter. Det inre ögat får bara små, spridda glimt av objekt, som till exempel en skalle, en strålande sol eller ett hjärta genomborrat av en pil med ingraverade initialer.

Det finns inga fasta regler for hur de olika symbolerna ska tolkas. I andra spådomskonster, som till exempel kortläsning och handanalys, finns det en rad tumregler som alla kan använda. När det gäller kristallskådning, är du emellertid tvungen att använda intuition och tolka symbolerna efter dina egna känslor.

Den intuitiva glimten

En glimt av ett jordklot är kanske för en skådare en symbol på ”livsvisdom”, medan det av en annan skådare tolkas som ett varsel om en resa. På samma sätt kan ett stort öga för en skådare vara ett tecken på tur och medgång, medan det för en annan kan symbolizera framgång på det andliga planet – för att det inre ögat håller på att öppna sig. En tredje kanske tolkar det stora ögat som en varning: ”Håll ögonen öppna, var försiktig, passa dig.”

Det faktum att dessa visioner måste tolkas intuitivt, betyder att kristallskådning och liknande tekniker tillhör de mest oberäkneliga spådomsmetoderna. På den ena sidan kan de föra till de mest precisa profetiorna. I John Dees dagböcker framgår det till exempel att Dees kristallskådare, Edward Kelly, såg både avrättningen av Maria Stuart och den spanska armadans misslyckade försök på att invadera England länge innan dessa händelser skedde. Det finns en rad andra exempel på sådana framtidsvisioner. En seriös forskningsrapport från 1880-talet, publicerad av The Society for Psychical Research, bekräftar att en Mrs. Bickford-Smith såg i kristallkulan att en gammal vän skulle dö, något som också skedde några dagar senare. Den här forskningsrapporten innehåller också andra väldokumenterade tillfällen.

På den andra sidan kan kristallskådare på grund av feltolkningar av symboler och önsketänkande komma med profetior som är helt felaktiga eller väldigt missvisande.

Spådomsmetoder som kräver en hög grad av intuitiv tolkning från skådarens sida, är baserat på det som kallas ”oberäknelig talang”. Det vill med andra ord säga att några människor inte bara har större förmågor på detta område än andra, men att de som är i besittning av dessa förmågor, rätt och slätt kan vara i eller ute av form. En skådare kan vara i form en dag, då också de mest otroliga spådomar visar sig att gå i uppfyllelse, medan han en annan dag kan vara helt ute av form och till exempel tala om för en man som har varit ungkarl hela sitt liv att han är gift och har en stor familj.

Den här oberäkneligheten kännetecknar alla spådomsmetoder som baserar sig på intuition, men den är så framträdande i förbindelse med kristallskådning att det troligtvis är bäst att följa två regler. För det första bör du inte spå andra än dig själv tills du är helt säker på att du har välutvecklade, intuitiva förmågor. För det andra bör du bara spå de dagar du är säker på att du är i form.

Att spå i ett vattenglas, en vattenskål, en kristallkula eller ett annat objekt som kan bidra till att frigöra medvetandet, är i det stora hela en okontrollerbar affär – det inre ögat kan se så att säga vad som helst. De här bilderna kan av och till kasta ett förklarande ljus över viktiga saker som angår dig eller den personen du spår, men de kan också vara totalt intetsägande.

Pin It on Pinterest

Share This