Modern Poesi

Thor

Hell Rödskägg
regins skydd
den ljuvliga jordens son
Hell Mardöll
mäktig och vis
som sejdar och ser det fördolda

Av Markus Skogsberg Torshelgd (Thor’s Hallow)

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This