The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Årets gång

Vad gör en häxa/paganist/hedning (eller vad du nu väljer att kalla dig själv) under året?

Du hittar en del information på sidorna nedan. Alla gör inte samma saker. Några firar bara sabbaterna, andra bara esbat och några båda delarna eller ingen av dem. Andra igen tillhör en annan tradition som f.ex. protestism, katolisism, islam, buddism, asatro etc.

Alla har sin egen kalender.

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This