The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Runorakel

Runor | Runorakel | Runformler | Lönnrunor

Tolkning (OBS! Bara engelska ännu)

Klicka på runsymbolerna för att läsa tolkningarna

1 2 3 4 5 6 7 8
3st ætt ur thurs ass reid kaun gifu wynja
2nd ætt
1rd ætt

Rening

Innan du använder runorna till något magiskt, är det bra att rena dem, så att de är klara för dig och dina syften, och inga gamla påverkningar hänger kvar. Det finns flera sätt att göra det på. Ett kan vara att ta dem genom rinnande vatten, men detta rekommenderas inte, i och med att runorna är av trä.

Ett annat är att rena dem genom meditation. Var en ser för sig att allt det gamle dras ut av dem, och man drar sin egen och eventuell annan kraft (från jorden till exempel) in i runorna så att de tillhör en mer fullständigt.

Du kan också låta dem passera genom en renande rökelse (till exempel Salvia eller Frankincense), eller om det ligger dig nära, utföra en rening med alla de fyra elementen. En sådan rening kan göras enkelt så här:

”Mina galder binds av stärkande jord
Luften ger vingar till trolldomsord
Glöda ska de blana tungor av Eld
i Vattnets djup blir krafter till
och det Femte ska hålla kraften stor.”

Olika sätt att använda runor

Det finns flera sätt att använda runorna på, och det är många som finner sina egna metoder, för att lära eller göra nytta av dem.

Hur väljer man ut runorna? Ett sätt är att låta alla runorna ligga med baksidan upp. Så för man handen över dem och tar upp de man känner att man dras mot. En annan är att ha dem i en påse, sticka ner handen och känna efter med fingrarna vilka som är de riktiga för den situationen. Hur ska man så lägga upp dem för att tolka dem? Under följer tre metoder för att lägga upp runorna. Om du känner till Tarotkort, så lägger du kanske märke till att det är mycket av det samma som går igen här.

Den ena runan
Man kan dra upp en enda runa av flera orsaker. Kanske man bare vill ha vägledning i en enda fråga, om en enda situation eller händelse? Man fokuserar i alla fall på frågan medan man drar runan och tolkar runan som ett slags svar, eller tips i riktning av frågan. Eks. ”Jag ber runorna att ge mig kunskap om .”

Tre runor
Här dras tre runor. En för det förflutna, en för nutiden och en för framtiden, och de tolkas därefter. Detta kan vara bra att göra om du önskar översikt över ett speciellt tema som går lite fram och tillbaka i tid.

Fyra element
Det dras fyra runor som läggs upp efter väderstrecken, och var och en av dem går ihop med egenskaperna som deras korresponderande element representerar.

1.
2. 3.
4.
 • Jord: Neråtdragande energier. Fysiska representationer.
 • Vatten: Uppåtgående energier. Känslomässiga representationer.
 • Eld: Spirituella representationer länkade till ödet.
 • Luft: Drar kunskap, representerar ställen du kan söka visdom på i framtiden

Världsträdet
Världsträdet eller Livets träd är en av de äldsta symbolerna i världen, och bilder av det finns i nedteckningar i alt från judisk Kabbalism till nordisk tradition med Yggdrasil. De olika positionerna har olika meningar eftersom man stiger upp från jorden och till de högre nivåerna. Många menar att detta är en spirituell resa som man kan lära av. Runorna kan därför användas som vägledning för resan.

7.
5. 6.
4.
3.
1. 2.
 1. Vad du behöver lära
 2. Vad som kommer att utmana dig
 3. Vad som kommer att vägleda dig
 4. Vilka krafter som kommer att bistå dig
 5. Vad kommer att varna dig
 6. Vad du behöver komma bort från
 7. Vad utfallet kommer att bli

Det keltiska korset
Detta används mycket i samband med tarot, och kan också användas här. Här kan runorna ge vägledning om många saker.

6.
4. 5.
3.
2.
1.
 1. Vad skapar oklarhet för dig? Problemet i sig själv.
 2. Hur ska du använda krafterna dina
 3. Vad står i vägen för framgång
 4. Vad kommer att hjälpa dig överkomma hindringarna
 5. Vad är saknar du fortfarande
 6. Vad kommer utfallet att bli av den här erfarningen

Torshammaren
Den här spridningen är inspirerad av en nordisk symbol.

9.
6. 7. 8.
5.
4.
2. 3.
1.
 1. Vilken mask visar du världen
 2. Vad är du rädd för
 3. Vad söker du
 4. Hur ska du bäst tillnärma dig detta
 5. Vad hoppas du bli
 6. Vad hindrar dig
 7. Vad är ditt öde
 8. Vad behöver du för att finna ut mer om dig själv
 9. Vem är du

Pin It on Pinterest

Share This