The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Cirkel

Kasta en cirkel

Det finns flera varianter, och jag kan inte säga att den ena är mer ”riktig” än den andra. Det som är avgörande är kanske vilken ”tradition” man tillhör, men allra mest, det riktige är det man känner fungerar för en själv!

En annan sak jag vill säga, är att när man läser om ritualer i div. böcker, så står det gärna att man ska göra så och så, eller använda de och de sakerna, men allt är inte lika nödvändigt, – det är bare med och förstärker hela saken. Om man skulle ha väntat tills man hade alla de ”magiska vapen” eller parafenalia som är upplistade, ville man aldrig ha fått gjort en enda ritual i detta liv (eller i alla fall inte innan man var ganska gammal). Men några saker är ändå mer essentiella. Man bör alltid ha salt och vatten på altaret, om det är möjligt.

Athamen (häxans svartskaftade kniv) blir vanligtvis använd för att dra cirkeln med, men man kan också använda en trollstav eller stav, och det går utmärkt att använda ett par fingrar!

När man skal göra en ritual, är det första att skapa sig en ”helig plats”, ett heligt och annars rum eller ställe, en plats som är rensad och beskyddad och ägnad för möte med de gudomliga krafterna.

Man kan göra detta så enkelt eller omständligt som man vill, – intensionen är det viktigaste!

Men för att få en optimal verkan är det smart att göra det så att man verkligen känner att detta är något annorlunda än ens dagliga göromål. Därför är det många som tycker om att ta en dusch eller ett bad först, för att symboliskt rensa sig själv, och så gärna ta på sig något annat än det man går i till vanligt, eller vara naken eller ”skyclad”. Man lägger också från sig armbandsur och klockor, för när man trär in i cirkeln, så rör man sig samtidigt in i en annan tidsdimension än den ”normala”.

Det är vanligt att man har ett altare i norr (några har det i mitten), – det är Gudinnans riktning. På altaret har man gärna en symbol för Gudinnan och en symbol för Guden (t.ex. figurer, eller en mussla och en sten eller kotte, eller vad som helst som du själv känner för.)

Det är också vanligt med symboler för de fyra elementen: en skål med vatten, rökelse, ljus, pentakel (disk, skiva) eller en skål med jord. Dessutom är salt en viktig ingrediens.

Många brukar också gärna att pynta altaret med blommor eller blad eller kvistar med rönnbär och liknande allt efter årstiden. De flesta brukar lägga sina athamer på altaret när de inte använder dem, och gärna kristaller eller andra objekt som de har lust att ladda upp eller konsekrera, så ibland händer det att altaret blir för litet oavsett hur stort man gör det. På altaret eller i omedelbar närhet bör man ha en bägare med vin och några kakor. (Har man inte det, använder man det man har tillgängligt t.ex. vatten/te och bröd.)

Man markerar också stället, cirkeln, med ett ljus i varje väderstreck (vid cirkelns ytterkant).

Ideellt sätt har man ett bål i mitten, men lika bra är en kittel med ljus (när man gör ritualer inomhus!). (När man jobbar ensam, kan man sprida en liten sjal i mitten, lägga en kristall där, och gärna ett ljus och/eller några blommor och lite rökelse, och då är det altaret färdigt. Alla finner väl sin personliga vridning.)

Man startar med att en häxa borstar/fejar cirkeln med en sop/häxkvast för att borsta bort alla negativa inflytelser och vibrationer och för att rensa platsen rent fysiskt. Därefter rensas platsen med salt och vatten och markerar med det också gränsen för cirkeln.

Det kan göras på följande sätt:

Håll din athame över vattnet och säg t.ex.:

”Stora Mor, välsigna detta vatten, så att det i din tjänst kan vara med och rensa denna cirkel. ”

Håll därnäst din athame över saltet och säg:

”Stora Mor, välsigna detta jordens salt, så att det i din tjänst kan vara med och rena denna cirkel.”

Blanda därefter lite av saltet i vattnet och säg:

”Kom ihåg att liksom saltet rensar vattnet, så rensar också smärtan själen.”

Håll skålen med salt och vatten upp framför dig och säg:

”Jag hälsar dig kraft av denna jord, salt och vatten förenat.

Jag kallar dig fram i glädje och respekt för att du skal rensa denna cirkel.”

Gå därefter deosil (medsols) och sprinkla vattnet längs cirkelns ytterkant (starta i norr). Det är också vanligt att rensa deltagarna i cirkeln med vattnet (kvinna på man, man på kvinna, eller om du är ensam på dig själv). Detta kan du göra genom att sprinkla lite vatten på dem eller stryka det över pannan.

Gå därefter runt cirkeln med rökelsen (lyft den gärna en smula i de fyra hörnen), och rena därefter deltagarna eller dig själv på samma sätt som med vattnet. (Håll rökelsen framför varje deltagare och vifta röken framför dem/på dem.)

Så drar du cirkeln (dvs. du går längs cirkelns ytterkant och ”tecknar” cirkeln i luften med din athame, stav eller hand). Du startar i norr, men börjar inte säga något förrän du är i öster. (Symbolisk betydelse: Norr/vinter, Guden och Gudinnan är osynliga, båda i undervärlden.) Man häver gärna handen eller athamen en smula där man kommer till att ha öppning i cirkeln (dvs. där man kommer till att gå ut och in av cirkeln när man måste), i nordöst, – eller där det passar med terrängen.

Du säger t.ex.:

”Jag åkallar dig, o Cirkel av kraft, för att du ska bli (en mötesplats för kärlek, fred och glädje, ett skydd mot all ondska,) ett gränsland mellan människornas värld och de Mäktiga Krafters domän, en skyddad plats för den kraft vi vill resa i din mitt, varpå jag välsignar dig och konsekrerar dig i namnen till ………… och ………… ” (Gud och Gudinna.)

När cirkeln är kastad, bildar den en gräns, synlig eller osynlig, som en vägg, som man inte utan vidare trampar över eller går igenom. Om man måste ut av cirkeln efter att den är dragen, gör man sig en symbolisk öppning, och förseglar denna när man har kommit in i cirkeln igen!

Därnäst följer åkallande av de fyra elementvakterna. Du startar i öster och slutar i norr. Du kan åkalla vakterna utan namn, eller du kan personifiera dem.

Ställ dig vid cirkelns ytterkant vid det ljus som markerar riktning öster, och säg t.ex.:

”Jag (vi) åkallar dig mäktiga vakt i öster (söder, väster, norr), härskare över luftens element (eld, vatten, jord), och ber dig komma hit och vakta denna cirkel för oss och vara vittne till våra ritualer. Var hälsad och välkommen!” (Man gör det samma i de fyra riktningarna.)

Efter detta kan man gärna ta Häxrunan. Då danser man runt cirkeln hand i hand medan man mässar/sjunger och bygger upp en ”kon” av kraft.

Därefter åkallas Gudinnan och Guden och man ber dem om att komma in i cirkeln. Man kan också be dem stiga ner i en speciell präst och prästinna. Så kan det gärna vara under en sabbatsfest, och som oftast vill det vara en prästinna som åkallar Guden, och en präst som åkallar Gudinnan. (Olika namn blir gärna använda allt efter vilken sabbat det är, och efter vilka aspekter vid det Gudomliga man önskar att åkalla.) Man kan självklart också åkalla Guden och Gudinnan med gemensam sång/dans/trumning osv.

En fast och viktig ingrediens på alla möten är festen. Man firar livet och döden och gudarna och sig själva.

När sabbatritualen är färdig, och/eller man har gjort det man ska av arbete (t.ex. healing), är det tid för kakor och vin. Självklart kan man säga vad man vill när man välsignar kakor och vin. Vinet ska upplyfta sinnet, och maten skal stärka kroppen.

Välsignelsen av kakor och vin kan också göras som en symbol på föreningen av det maskulina och det feminina:

Är man ett par, håller prästen bägaren med vin. Prästinnan håller sin athame mellan handflatorna, sticker spetsen ner i bägaren och säger:

”Som athamen är symbol för mannen, är bägaren symbol för kvinnan, och förenade bringar de välsignelse.”

Vidare håller prästen fatet med kakor fram för prästinnan och säger:

”O, mest hemliga drottning, välsigna du denna spis för våra kroppar, så den ger hälsa, rikedom, glädje, styrka och fred, och kärlekens uppfyllelse som är evig lycka. ”Prästinnan berör varje kakbit med spetsen av sin athame.

Man kan självklart också göra det enklare, med att säga t.ex.:

”Må Gudinnan välsigna dessa kakor/denna mat så den ger styrka och hälsa till våra kroppar! ”

Och:

”Må Guden och Gudinnan välsigna detta vin/denna dryck så den ger oss glädje och upplyfter vår själ! ”

Vinet och kakorna sänds runt i cirkeln och avlevereras till nästeman med en kyss. Under festen blir det som regel sjungit och trummat och dansat.

Ett annat sätt

Det är praktiskt att teckna upp cirkeln med krita eller färg för att kunna se var den är efteråt. Man kan också använda mönstret i en matta. Möbler kan placeras som en markering av gränsen för cirkeln. Den enda cirkeln som är viktig är den som tecknas före varje ceremoni med antingen en athame eller ett svärd (invigt på rätt sätt).

Cirkeln är oftast 9 fot (2,7432 m), om den inte tecknas för ett väldigt speciellt syfte. Det ska vara två yttre cirklar med 6 tum mellan (15,24 cm) så att den yttersta cirkeln har en diameter på 11 fot (3,3528 m).

1. Välj en passande plats, ta en skära, en kroksabel eller en athame och stick den i centrum av cirkeln. Fäst ett måttsnöre på den som är 4,5 fot (1,3716 m). Teckna upp cirkeln med svärdsfästet eller kniven med det svarta handtaget. Låt det alltid vara kvar en dörr mot norr. Gör tre cirklar som beskrivet ovan och skriv mäktiga namn mellan dem.

2. Invig salt och vatten: Berör vattnet med athamen samtidigt som du säger: ”Jag besvärjer dig, vattnets skapelse, att du kaster ut från dig alla orenheter och föroreningar, så att de inte skadar mig. ”Berör saltet med athamen och säg:” Välsigna saltets skapelse, och låt all ondska och hindring bli kastad ut. Låt allt gott komma in, för utan dig kan man inte leva. Därför välsignar och besvärjer jag dig att hjälpa mig.”

3. Lägg saltet i vattnet.

4. Stänk cirkeln med vattnet.

5. Tänd ljus och säg: ”Jag besvärjer dig, eldens skapelse, att varje sorts ande lämnar dig, och blir ute av förmåga att skada och narra på något som helst sätt.”

6. Varna eventuella partners, gå in i cirkeln och stäng dörrarna med 3 pentagram.

7. Förklara vad ni ska jobba med.

8. Gå runt i ring 3 eller flera gånger innan ni börjar arbetet.

Åkallan: ”Jag åkallar, rör och kallar er upp. Mäktiga från öst, syd, väst och norr.” Hälsa dem och teckna ett pentagram med svärdet eller athamen. Börja från toppen och ner till vänster.

Stänga cirkeln

När man skal avsluta cirkeln, går man igen runt till vakterna. Då är det naturligt att gå motsols, (då startar man i norr), men många gör det medsols.

Man säger då följande:

”Mäktiga vakt i norr (väst, syd, öst), vi tackar för att du kom hit och vaktade denna cirkel för oss. Tack och farväl. ”

Och därnäst sägs ofta:

”Cirkeln är öppnad, men inte bruten. Var vis och välsignad och välkommen tillbaka! ”

Självklart kan man göra alltihop ensam.

Är man flera, är det som regel en prästinna som gör ”vatten och salt” (de kvinnliga elementen), och en präst som går runt med rökelsen och eventuellt ett ljus (de manliga elementen). Ofta är det också en präst som åkallar vakterna, och några gånger står en prästinna tillsammans med honom och håller symbolen för det aktuella elementet.

Men det är alltid en prästinna som drar cirkeln (när man inte är en man ensam). Men ändå – menar jag – bör alla ha prövat sig på allt, och alla bör också göra en cirkel ensamma med sig själv!!! Och det finns inga regler som säger det ska göras så som jag har skisserat!

Häxrunan

De som är i cirkeln ska nu samlas och ta varandra i händerna, mässa versen nedanför tre gånger, först stilla och så bygga det upp. Normalt är det enklare att ta häxrunan när du jobbar tillsammans med någon, för att få den ringeffekten när man snurrar upp energier. Om du är ensam kan du ändå mässa den tre gånger, och t. ex röra dig lite runt i cirkeln medan du gör det.

”Eko, eko Azarak
Eko, eko Zamilak
Eko, eko Kernunnos
Eko, eko Aradia”

Göra en dörr i cirkeln

Några gånger måste du lämna cirkeln. Det är helt OK, men om du passerar gränserna blir cirkeln upplöst. För att undvika detta måste du göra en dörr.

Vänd dig mot nordöst. Håll athamen så att spetsen pekar neråt nära marken. Se och känn cirkeln framför dig. Genomborra cirkelns energivägg och skissera ett valv, högt nog att gå genom och rör dig motsols runt cirkeln ca 1 meter. Rör spetsen upp vid valvets mittpunkt och ner på den andra sidan tills den är nära marken.

Medan du gör detta, se för dig att denna del av cirkelns energi blir sugen tillbaka in i athamen. Detta skapar ett tomrum som tillåter att man går in och ut av cirkeln. Dra athamen ut av cirkelväggen. Du kan nu röra dig fritt ut av cirkeln.

När du har kommit tillbaka in i cirkeln, stäng dörren genom att placera athamen vid den lägre nordöstra punkten av valvet. Skissera cirkelns parameter medsols. Som om du tecknade upp den biten på nytt, se för dig en blå eller violett energi som flimrar ut från bladet och sammanfogar sig med resten av cirkeln. Så är det gjort!

Blomstercirkeln

Den magiska cirkeln kan formas med en krans av blommor som är helgad till Gudinnan och Guden. Alternativt kan blommor spridas runt cirkelns ytterkant.

Punktstenarna kan omringas med färska blommor och örter som passar till elementen. Ex:

Norr: majs, cypress, bräken, kaprifol, vete, järnört

Öst: akacia, bergamott, klöver, maskros, lavendel, citrongräs, mynta, mistel, persilja, tall

Syd: basilika, nejlika, ceder, krysantemum, dill, ingefära, heliotrop, järnek, en, ringblomma, pepparmynta

Väst: äppelblommor, kamelia, kattmynta, påsklilja, fläder, gardenia, druva, ljung, jasmin, orkidé, citronmeliss

Fräscha blommor kan läggas på altaret. Om inga är tillgängliga, kan gröna saker som bräknar användas.

När du kastar en cirkel runt ett träd, kan du (om du vill) använda frukt, nötter, blad eller blommor för att markera cirkeln.

Alla dessa kan användas i tillägg till repet och stenarna.

Hemmacirkeln

Magiska växter som växer utanför hemmet i behållare, kan placeras runt cirkeln eller på altaret för en ritual. Om du primärt arbetar inomhus, välj ut ett udda antal heliga växter och odla dem i ditt rituella område. Om de behöver mer ljus, kan du flytta dem ut och så flytta dem in igen då du ska ha en ritual. Ge dem energi och kärlek, och de kommer att hjälpa dig i din hyllning och magi.

Alla växter som inte är giftiga kan användas, men dessa rekommenderas: Afrikansk viol, Röd pelargonia, Kaktus (alla sorter), Ros, Bräken (alla sorter), Rosengeranium, Järnek, Rosmarin, Isop, Ti (Cordyline terminalis), Palmer (alla typer), Wax Plant (Hoya carnosa)

Celebranten

Bär fräscha blommor och örter i ditt hår (och på din kropp, om du vill) under ritualerna. Kransar på huvudet och liknande är alltid passande för vår- och sommarritualer. Använd ek och tall vid vinterritualer.

Du kanske vill ha ett halsband av örter och frön, som till exempel; tongabönor, hela muskotnötter, stjärnanis, ekollon och andra frön och nötter trädda på naturfiber. Strängar av små tallkottar kan också användas.

För fullmånsritualer, som avhålls om natten, bär nattblommande, väldoftande blommor för att genomströmma dig själv med månenergier.

Dryck

Om du vill undvika att använda vin, som länge har använts i religiösa och magiska ritualer, finns det många andra drycker som kan användas för att utbringa en skål till Gudinnan och Guden. Bland dessa finner man:

Sabbat: äppeljuice, druvjuice, grapefruktjuice, apelsinjuice, ananasjuice, svart te, lätt mjöd, guajavanektar, kanelkaffe, ingefärte, hibiskuste

Esbat: lemonad, aprikosnektar, mangonektar, päronnektar, papayanektar, pärsikonektar, jasminte, pepparmyntate, rosenknoppte, mjölk

Pin It on Pinterest

Share This