The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Blot

(Från Bifrost.no)

Blotet är är den huvudsakliga kulthandlingen i Asatro/Fornsed. Det är blotet som upprättar och stärker banden mellan människor och gudar. Det bringar också deltagarna samman i en gemensam upplevelse.

Jag vill att du ska veta att det finns inget rätt eller fel sätt att göra detta. Det finns inte många pålitliga källor, och modern praxis är en kombination av material från de källor som finns och nya idéer.

Försök och misstag har lett till ett antal element som fungerar bra. Listan över element  nedan är en lista över element som ofta används i Bifrosts blot. Åsatrufellesskapet Bifrost är en av två norska religösa organizationer med asatro som fokus.

För att vara et blot efter Bifrost definition bör blotet innehålla fyra fasta inslag. Dessa är, inviga området (lysa i ve), läsa en text eller utföra ett annat kulturellt inslag (kvad), en rituell offergåva och skålrundor.

Det är ofta en gode eller gydja som leder ceremonin. Detta är ofta den person som gjorde det mesta av planeringen, men det finns också människor som har tagit dessa titlar permanent.

En lämplig plats för ett ve är företrädesvis en trevlig, avskild plats utomhus, till exempel en glänta i skogen, på en strand eller en utsiktspunkt. Det viktigaste är att du tycker att det är attraktivt och det känns rätt för dig. Offentliga parker etc kan också användas om man tar hänsyn till åskådare, hundar och andra störningar. Det är även möjligt, om nödvändigt på grund av väder eller annat, att göra detta inomhus.

Markera kretsen

Markera området (ofta en cirkel), genom att till exempel använda facklor eller kanske värmeljus i glas för säkerhets skull. Många börjar i norr och går medsols. Be sedan vättar, älvor, gudar, gudinnor eller andra varelser att värna veet i de olika väderstrecken.

Du kan också skapa egna vers för åkallan, om det känns bättre för dig. Tänd facklor/ljus medan du yttrar din åkallan (om du använder sådana saker). Många håller blot på kvällen, eftersom mörkret bidrar till stämningen. Deltagarna kan antingen stå inne i cirkeln från början eller gå in efter detta är gjort.

Lysa i ve

Detta är också ett av de inledande elementen. Du förklarar att platsen är helig mark där förbindelserna mellan världarna är öppna och gudar och andra makter är välkomna. Detta är ett exempel från Bifrosts nätsidor (översatt till svenska):

”Denna plats är nu lyst i ve, och jag önskar gudar och vaner, vättar och jättar, man och kvinna, frände och fränka välkommen till blotet. Detta ve är nu helig grund. Denna jord får inte förorenas med stridsblod. Denna luft får inte fyllas med onda ord. Våra sinnen får inte fyllas med hat och avund. Detta ve är endast för goda fränder och fränkor, som samlats för att hedra gamla gudar och förfäder på ett värdigt sätt. Så skall det vara i detta ve.”

Åkallan

En blot har ofta ett specifikt ändamål. Detta kan vara att be Tor om skydd, Odin om visdom, etc. Det är också vanligt att binda upp det mot årstidernas växlingar, till exempel för att hälsa våren eller fira vintersolståndet. Detta ger dig ett tema som låter dig välja lämpliga gudar och makter att åkalla.

Åkallan kan göras genom att läsa en text eller sjunga en sång. Om du väljer en text, bör den säga något om varför du håller blot, vad du vill uppnå och varför du vill hedra dessa specifika gudar/makter.

Det finns många att välja mellan. Nordisk mytologi har en stor mängd gudar och andra väsen, så det finns ingen anledning att hålla sig endast Oden, Tor och Freja. Om du vill fokusera på en viss egenskap hos Oden, kan du använda ett av hans andra namn som har samband med denna egenskap. Om du använder en sång, bör den ha en enkel melodi och vara manande.

Offergåva

Du kan ha en större gemensam offergåva för hela gruppen och/eller mindre personliga offergåvor från varje deltagare. Offergåvor av fast material bränns på bålet (om du har ett) och flytande offergåvor hälls på marken, så att du inte släcker elden.

Exempel på lämpliga offergåvor:
Oden gillar vin, Tor tycker om mörkt öl, ägg är bra om du offrar för fertilitet om våren, bröd, majs och äpplen är bra för skördeoffer, för kärlek kan du använda blommor eller kärleksbrev.

Det är bra om det är något med symbolisk innebörd, som är relaterat till hur gudomen/makten beskrivs i mytologin, och något du har använt din personliga kreativitet för att skapa. Kom ihåg att det är en present till någon du vill knyta vänskapsband till och byta tjänster med, så det kan inte vara något som är värdelöst.

Tänk på det som något du skulle ge till din mamma eller din bästa vän. Mat är ett bra val, liksom smycken och saker gjorda av naturmaterial. Kom ihåg att det är en fördel om det kan konsumeras av eld eller är biologiskt nedbrytbar. Att offra blod eller levande djur inte längre vanligt eller nödvändigt.

Kvadläsning

Uppläsning av texter och andra kulturella element är vanligt. Exempel kan vara att läsa högt ur Eddan, dikter, sånger, ramsor, spela ett instrument etc. Välj något som du känner är rätt för tillfället. Det är bara din fantasi som sätter gränserna.

Skålrundor

Du låter en skål eller horn gå runt bland deltagarna. Den första rundan är ofta reserverad den gudom/makt eller syfte blotet handlar om. Du tar hornet (eller skålen), lyfter den och säger några ord – kanske bara namnet, tack eller skål – precis så mycket som du känner för att säga, tar en klunk och skickar det vidare. De kommande rundorna är öppna. Alla hedrar de gudar/makter de vill hedra. Det kan också förekomma skålar till familj, vänner och abstrakta begrepp som vänskap, kärlek eller andra saker av personlig betydelse.

Om du av någon anledning inte vill dricka (t.ex. graviditet eller bilkörning), häll en liten skvätt på marken istället. När rundorna är färdiga, är det vanligt att offra det som finns kvar i hornet till de lokala vättarna som tack för att man får använda platsen.

Avslutning

Bjud de åberopade gudarna/makterna att delta på gildet, släck alla eldar och säg tack till dem som du kallade på för att de deltog. Städa upp efter dig själv, lämna inte skräp liggande. Visa respekt för naturen och lämna platsen som du fann den.

Gilde

Gildet är en mycket viktig del av ett blot. Du har en vänskapsrelation med gudarna/makterna på kallade på, och självklart skulle du vilja att dina vänner att va med på festen. Så gå till en lämplig plats, kanske någons hem, eller fortsätt utomhus om vädret tillåter. God mat och dryck är en självklarhet.

Att ge en skål och en hyllning till djuren vars liv togs för att få mat till festen anses vara en hedervärdig sak att göra. Njut upplevelsen, samvaron, värmen från elden eller spisen (om du har det) och känslan av att vara i kontakt och dialog med världen och makterna runt dig.

Kom ihåg att detta bara är ett förslag och förenkling är tillåtet, särskilt om du firar ensam. Det är också möjligt att utbrodera mer än detta för speciella tillfällen.

Pin It on Pinterest

Share This