The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Sabbat

Generellt sett firar paganister fyre till åtta högtider om året. De firar säsongerna och livets gång som vi alla ser i både naturen och våra liv varje dag.

Årshjulet består av fyra stora och fyra mindre festivaler (solstånd och dagjämningar).

Som alltid varierar stavning och datum från källa till källa, samt från tradition till tradition.

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This