The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Invigning

Bägare, athame och andra verktyg

Framför dessa samlade andar bringar jag (namn, verktygssort) för att bli tillägnat Fruns och Herrens tjänst.

(Rör verktyget tre gånger genom röken från rökelsen.)

Vid Luftens kraft, var renad. Var tillägnad tankens renhet och oskadlighet. Så att alla intensioner till vilka du blir använd skadar ingen och är till allas bästa.

(Rör verktyget tre gånger genom eller över eldsljusets låga.)

Invigning av verktyg för häxkonst

Vid Eldens kraft, var renad. Var tillägnad lustens renhet och oskadlighet. Så att alla mål som du hjälper till att nå skadar ingen och är till allas bästa.

(Stänk några droppar vatten på verktyget.)

Vid Vattnets kraft, var renad. Var tillägnad känslans renhet och oskadlighet. Så att du ska bli använd i en ande av harmoni, till skada för ingen och vara till allas bästa.

(Berör stenen eller saltet i den norra kvadranten med verktyget.)

Vid Jordens kraft, var renad. Var tillägnad fasthet och syftets renhet. Så att min vilja uppnås utan tvivel, till skada för ingen och till allas bästa.

(Om detta är en bägare, framvisa det för Frun först, så för Herren. Om det är en athame, vänd på ordningen. Till alla andra verktyg använder du din personliga preferens, men det är hövligt att framvisa dem för Henne först.)

Framvisning av bägare

Fru Freja, femininitetens bevarare, välsigna denna bägare. Låt den vara så som Din kittel, en behållare för produktivitet, så att den är Dig värdig att tilldela Din gåva. Låt den bli använd i Din tjänst och i mänsklighetens tjänst. Låt den vara förpliktad att aldrig skada någon skapelse, men att den hellre är ett instrument för god vilja och förståelse, för kärleksfull harmoni. Till Ditt heliga själv tillägnar jag denna bägare (namn), så att den och jag må längta efter att vara till Din tjänst.

Herre Tor, Fruns ledsagare, Gudarnas mästare, välsigna denna bägare och vaka över den. Vaka över de arbeten som kommer från den, så att de alltid är till Din och Din Frus tjänst. Så att de är till tjänst för mänskligheten och att de underkastar sig harmonins lagar. Till Dig svär jag att jag ska använda den till Hennes heliga syften, och inga andra. Så ska det bli.

 Framvisning av athame

Herre Tor, åskare och hammarförare, välsigna denna athame. Låt den vara som vårens regn som faller på jorden och låter Henne frambringa sin gåva.

Låt den framskynda mina hopp och drömmar, men förhindra dem från att orsaka skada. Låt den vägleda dem in säsongernas harmoni, så att de endast frambringar det som är till allas bästa.

Herre Tor välsigna denna athame (namn), så att den alltid blir använd till dyrkan och ärevördighet för Gudarna. Fru Freja, åskarens ledsagare, Gudarnas älskare, välsigna denna athame så att den ska frambringa glädje och ska orsaka ingen smärta eller disharmoni hos någon. Jag tillägnar denna athame (namn), symbolen för Försvararen och Regnmakaren, till Din tjänst. Må den alltid bringa Dig glädje och stolthet. Så ska det bli.

Pin It on Pinterest

Share This