The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Namngivning

Denna bör hållas på den första dagen av en fullmåne, och inkluderar en invigningscirkel av kvinnorna i moderns blodlinje och storfamilj. Efter ett renande bad klär sig modern i vitt eller saffranfärgat. Barnet bör också kläs i vitt. Välj ett träd för att representera Livets Träd: Ek, Poppel, Pil, Fläder eller Alm är bra. Kvinnorna formar en cirkel runt trädet, och dansar och sjunger muntert. Barnet placeras vid foten av trädet med en skål majs eller korn, en skål vatten, en skål salt och en vitlök. Modern ska ha valt barnets fadder (inte gudmor).

Ritualen börjar med att faddern, fungerande som Jungfrun, ger den Stora Laddningen:

”Afrodite, Arionhod,
Älskare till den Behornade Gud,
Mäktiga Drottning av Häxkonst och Natt;

Morgan, Etoine, Niserna,
Diana, Birgitte, Melusine,

Är jag kallad från Gammalt av män;
Artemis och Cerridwen,

Helvetets Mörka Härskarinna, Himmelens Drottning.
Ni som ville fråga mig om en runa,
Eller som ville fråga mig om en välsignelse,

Möta mig i en hemlig glänta,
Dansa min runda i grön skogs skugga,

vid ljuset från den fulla Måne.
På en plats vild och ensam,
Dansa om min altarsten;

Utföra mitt Heliga Mysterium,
Ni som hycklar till trolldom,
Jag bringar er ännu inte kända hemligheter.

Inte längre ska ni känna slaveri,
Som ger sann dyrkan till mig.

Ni som vandrar runt på Sabbatnatt,
Kom alla ni nakna till riten
Som symbol på att ni verkligen är fria.

Jag lär er mysteriet av återfödelse,
Utför ni mina Mysterier i munterhet.

Hjärta förenat med Hjärta och läpp till läpp,
Fem är Förbundets punkter
som bringar er extas på jorden.

För jag är cirkeln av Återfödelse.
Jag ber inte om offer, men bock,
Ingen annan lag jag känner än Kärlek,
Vid intet annat än Kärlek ska jag kännas.

Alla levande ting är mina egna,
Från mig kommer de, till mig går de.”

Modern, som högsta prästinna, rör sig nu till centrum av cirkeln med ansiktet mot trädet. Hon håller barnet i sin utsträckta hand och säger:

”Drottning Birgitta, vi har bringat dig hit
Frukten av mitt moderliv, för glädje, för fest.
Välsigna detta barn med gyllene tur.

Må hennes/hans hjärta ha din silverberörning.
Hälsa och välstånd ska bli hennes/hans lott,
av sjukdom heller inte ondo ska någonsin bli fångad.
Var Välsignad.”

Modern placerar igen barnet på marken och sluter sig till cirkeln. En syster går så fram, tar skålen med majs eller korn, och häller det på marken i en obruten cirkel runt barnet och säger:

”Demeter, acceptera detta offer till dig,
Må detta barn aldrig känna hunger i Kropp,
Heller inte hjärta, heller inte själ. ”

En annan syster tar vattenskålen, stänker på barnet och häller vattnet på marken runt barnet och säger:

”Marianne, acceptera detta vatten som ett offer till dig. Må detta barn alltid ha livskraftsaven stark inuti sig. Må Månens fertilitet ingjuta henne/honom med kärleken till allt levande. Må hon/han känna Systerskap.”

En tredje syster tar skålen med salt, gör en ring runt barnet och säger:

”Var Välsignad Sophia, Visast av de Visa, i jorden och bortom himlarna. Beskydda och välsigna detta barn med visdom.”

Alla går tillbaka till cirkeln igen, kvinnorna förenar sig och höjer kraft, bygger sånger och olika mönster från ljuden. Så grävs efterbörden och navelsträngen ner med vitlöken under trädet och täcks med det som är kvar av vattnet, kornet eller majsen, och saltet.

Så tillkännager modern barnets namn till kvinnorna för första gång. Det är dock två namn. Det ena är barnets lagliga namn, och det andra är barnets hemliga namn, och får inte uttalas igen (inte en gång till barnet) innan barnets invigningsceremoni. Fest, dans och allmän munterhet är saker som följer barnets namngivning.

Pin It on Pinterest

Share This