The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Paganing

Ritualen bör utföras vid ökande måne, helst nära en passande fest. Ett altare kan byggas, om så önskas. De verktyg som behövs är: covensvärdet, eller en trollstav om det passar bättre, plus svärd, roder och sköld för den magiska armeringen. Ljus kan användas för åkallandet av kvarteren.

Då ritualen skal börja skal prästinnan och prästen vända sig mot föräldrarna och faddrarna, och självklart barnet, som kan bäras av någon. Resten av gruppen skal vara samlad runt. Då alla verkar färdiga ska Jungfrun höja sina armar till hälsning och säga:

”Vi ger våra hälsningar till en som är ny
till denna Mittjord
Vi presenterar denna lilla och heliga
för de Gamla Gudarna,
Och välkomnar den lilla och heliga bland oss.
Låt oss nu åkalla elementen.”

Österns skyltvakt ska höja händerna i salut till kvarteret och säga:

”O Österns vindar
Som bringar fram friskhet, liv och glädje,
Kasta era välsignelser på detta barn
Och bli dess vän!”

Söderns skyltvakt ska höja händerna i salut till kvarteret och säga:

”O varma sol och varma skyar i Syd,
Bringare av nytt liv, alltings växt,
och framtidens löfte,
Kasta era välsignelser på detta barn,
Och bli dess vän!”

Västerns skyltvakt ska säga:

”O kyliga sjöar och djupa hav i Väster,
Vatten så mjuka och givare av friskt liv,
Kasta era välsignelser på detta barn,
Och bli dess vän!”

Nordens skyltvakt ska säga:

”O mäktiga fjäll och ändlösa stäpper i Norr,
Gröna ängar och de skapelser som bor där i,
Kasta era välsignelser på detta barn,
Och bli dess vän!”

Prästen ska så säga:

”O gamle Herre av Universum,
Vi ber om en del av din närvaro här bland oss nu.
Avskärma och stärk detta barn som ska
invigas i Din Ära!”

Prästinnan ska så säga:

”O mest nådiga och mest praktfulla Fru,
Vi ber om att en del av din närvaro
är med oss här nu,
Ge beskydd och lä till den lilla heliga
Som är här för att bli invigd i Din Ära!”

Jungfrun ska så ringa i bjällran fem gånger och fråga:

”Vem är det som ska komma framför Gudarna?
Vem är det som talar för denna lilla?”

Modern ska säga:

”Framför våra vänner,
Framför de av mysterierna,
Framför de som är sedda,
Och de som är osynliga,
Framför Kvarterens Herrar,
Och framför de Mäktiga Döda,
Framför de Odödliga Gudarna själva,
Bringar jag fram (Namn).
Vi har länge sökt denna lilla,
Och frambringat vårt barn i kärlek.”

Fadern ska säga:

”Framför våra vänner,
Framför de av mysterierna,
Framför de som är sedda,
Och de som är osynliga,
Framför Kvarterens Herrar,
Och framför de Mäktiga Döda,
Framför de Odödliga Gudarna själva,
Bringar jag fram (Namn).
Vi har länge sökt denna lilla,
Och frambringat vårt barn i kärlek.”

Modern och fadern ska båda hålla barnet, och Prästen kommer fram och håller ut sina händer över barnet i en välsignande position, och säger:

Präst:

”Må välsignelserna till den visa och muntra
Fadern till Gudarna,
Vidsynt och vidvetande,
Vara med dig, lilla vän.”

Prästinnan kommer fram och håller ut sina händer över barnet i en välsignande position, och säger:

Prästinna:

”Välsignelserna till den Trefaldiga Gudinnan,
till Jungfru, till Moder, till Kärring,
och all Deras kraft vara med dig, lilla vän.”

Det rings i bjällran tre gånger, och så är det en paus.

Förmaningen till föräldrarna

Faddrarna ger svärdet till Prästen. Prästen håller ut svärdet och Prästinnan lägger symboliskt sin hand över hans för att också hålla det.

Prästen säger till föräldrarna:

”Jag bjuder er båda att lägga era händer
På detta blad av det magiska Konstens Svärd.
Och lyssna till våra ord till er båda,
För att skänka nytt liv till världen
Och länkningen av en så ung
till den äldsta av Vägar
Är en högst allvarlig sak.”

Prästinna:

”Jag bjuder er båda att ge ert barn
den finaste och djupaste träning.
Gör dock inte dess liv till ett av tråkigt slit,
för en så ung måste leva väl
Livets glädje.”

Präst:

”Jag bjuder er båda att ge ert barn
Ett hem med kärlek, värme och mildhet.
Om ni har oenigheter, moderera dem,
Så att dess värld inte innehåller några uppbrott.”

Prästinna:

”Jag bjuder er båda att respektera ert barn
Som en individ, för det är unikt.
Kom alltid ihåg att en liten kropp och barnets vägar
Ofta döljer ett förträffligt sinn,
Som i senare år ska äras av många.”

Präst:

”Jag bjuder er båda att alltid ge
Ert barn en rättvis hörning.
Ha tålamod medan det lär och frågar.
Och kom ihåg att ni själva en gång sprang på dess väg.”

Prästinna:

”Jag bjuder er båda alltid att ge
Nya horisonter, nya utmaningar, nya världar,
Så att ert barn kan gå så långt
Som dess eget sinn och ande ska leda.
Lyssnar ni till dessa ord?”

Föräldrar:

”Det gör vi.”

Föräldrarnas löften

Prästinna:

”Om ni är beredda att påta er dessa plikter
Som föräldrar till den lilla
invigd framför de Eviga Gudarna,
Ge då dessa löften
Och säg nu efter mig:
(Föräldrarna upprepar varje linje.)

Vi, (Namn och Namn), som föräldrar
Och följare av de Gamla Vägarna
ger detta heliga löfte
Framför de Gamla Gudarna
Till vilka vi ger ära och trohet.”

Faddrarnas löften

Prästen ska slå tre gånger, högt med staven eller trollstaven och säga:

”Ni som vill för detta barn vara faddrar
kom nu fram och stå framför altaret.”

Prästinnan skal säga till dem:

”Är ni beredda att påta er plikterna
Som faddrar för den lilla.
Att hjälpa föräldrarna i uppfostringen av barnet,
att stötta den unga så att han kan växa
Med den Gamla Religionen och de Gamlas Konst.
Och, om Ödena och Gudarna
Avlägsnar modern och fadern från denna värld,
Att ta detta barn in i ert eget förvar
Och se till att det är uppfostrat i de Gamla Vägarna.
Är ni nu beredda att påta er detta ansvar?”

De svarar bekräftande, och Prästinnan och Prästen tar svärdet och håller det framför kandidaterna.

Prästinnan säger:

”Placera era händer här
Och svär framför de Gamla Gudarna
att ni är beredda att bära detta ansvar.
Om ni är det, säg efter mig:

(Faddrarna lägger sina händer på svärdet och upprepar efter Prästinnan:)

Vi påtar oss detta ansvar
i Fruns allsmäktiga namn
Och Hennes gemåls,
Och de Gamlas.”

Välsignelsen av de avlägsna traditionerna

Prästen ska slå tre gånger med staven eller trollstaven och säga:

”Jag kallar våra vänner av de Avlägsna Traditionerna,
Här med oss som våra ärade gäster,
På denna plats, helig för Gudarna,
För att ära oss med deras välsignelser,
För denna lilla och heliga.”

Prästinnorna och Prästerna från de olika grupperingarna kommer fram som tidigare avtalat, och ger sina välsignelser, som de menar är passande.

Avslutning

Barnet hålls upp över altaret och den avslutande stängningen blir given:

Präst:

”O du gamla och muntra, Vän och Hjälpare,
Krönt med den mäktiga kraftens horn,
Den vidresande som ser allt,
Som ger visdom och glädje
Och utmaningen hos det som är nytt,
Bevittna, vi ber, att (Namn)
har genom rit blivit invigd till Dig,
Och till kraften.”

Prästinna:

”O nådiga och mest praktfulla Fru,
Vars späda hand snurrar det kolossala hjulet i himlen,
Vars trefaldiga aspekt ser
Början, livet och slutet på alla ting,
Vars källor av mysterium ger
Inspiration och återfödelse genom evigheten,
Bevittna nu, vi ber, att (Namn)
har vid denna rit blivit invigd till Dig,
Och till Din Konst,
O Du Sköna!
Var Välsignad!”

En paus, ljusen på altaret släcks, och Prästen säger:

”Denna rit är över.
Muntert möte, muntert skilje!
Må Gudarna bevara Konsten!”

Pin It on Pinterest

Share This