The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Invigning och beskyddande av ett spädbarn

På den första natten efter att barnet är fött, eller på samma natt. Bör modern eller fadern (eller barnmorskan, om hon är en nära släkting eller vän) ta med sig barnet ut under stjärnorna. Barnet ska först hållas upp mot himlen medan man säger:

”O Fru av den Stjärnklara Himlen,
Vise Far till allt,
Betrakta detta livliga barn (namn).
Avlat och frambringat i kärlek.

Välsigna och beskydda honom/henne
Bevilja det visdomens gåvor,
Inspiration, och förundran.”

Placera barnet på marken en liten stund, och säg:

”Väl mött Jord, Allas Moder.
Detta är mitt spädbarn, min kärlek
Och min juvel.

Välsigna och beskydda honom/henne,
Bevilja det din variga och eviga styrka och fasthet.

Må han/hon alltid ha en ande
Som söker stjärnorna,
Och rötter djupt inuti
ditt kärleksfulla bröst.”

Så ska man omfamna barnet tätt och se sig runt några minuter, för dem som är begåvade med ett sjätte sinne kan nu ofta se profetior för barnet eller modern.

Pin It on Pinterest

Share This