The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Innvielse

Beger, athame og andre verktøy

«Foran disse samlede ånder bringer jeg (navn, type verktøy) for å bli tilegnet til Fruens og Herrens tjeneste.»

(Beveg verktøyet tre ganger gjennom røyken fra røkelsen.)

«Ved Luftens kraft, vær renset. Vær tilegnet tankens renhet og uskadelighet. Slik at alle intensjoner til hvilke du blir brukt skader ingen og er til alles beste.»

(Beveg verktøyet tre ganger gjennom eller over ildslysets flamme.)

«Ved Ildens kraft, vær renset. Vær tilegnet lystens renhet og uskadelighet. Slik at alle mål som du hjelper til å nå skader ingen og er til alles beste.»

(Stenk noen dråper vann på verktøyet.)

«Ved Vannets kraft, vær renset. Vær tilegnet følelsens renhet og uskadelighet. Slik at du skal bli brukt i en ånd av harmoni, til skade for ingen og være til alles beste.»

(Berør steinen eller saltet i den nordre kvadranten med verktøyet.)

«Ved Jordens kraft, vær renset. Vær tilegnet fasthet og hensiktens renhet. Slik at min vilje oppnås uten tvil, til skade for ingen og til alles beste.»

(Hvis dette er et beger, fremvis det for Fruen først, så for Herren. Hvis det er en athame, snu rekkefølgen. Til alle andre verktøy bruker du din personlige preferanse, men det er høflig å fremvise dem til Henne først.)

Fremvisning av beger

«Fru Frøya, femininitetens bevarer, velsign denne beger. La den være slik som Din gryte, en beholder for produktivitet, slik at den er Deg verdig at tildele Din gave. La den bli brukt i Din tjeneste og i menneskelighetens tjeneste. La den være forpliktet å aldri skade noen skapning, men at den heller er et instrument for god vilje og forståelse, or kjørlig harmoni. Til Ditt hellige selv tilegner jeg denne beger (navn), slik at den og jeg må lengte etter å være til Din tjeneste.

Herre Tor, Fruens ledsager, Gudenes mester, velsign denne beger og våk over den. Våk over de arbeid som kommer fra den, slik at de alltid er til Din og Din Frues tjeneste. Slik at de er til tjeneste for menneskeligheten og at de underkaster seg harmoniens lover. TIL Deg sverger jeg at jeg skal bruke den til Hennes hellige formål, og ingen andre. Så må det bli.»

Fremvisning av athame

«Herre Tor, tordner & hammerfører, velsign denne athame. La den være som vårens regn som faller på jorden og lar Henne frembringe sin gave.

La den fremskynde mine håp og drømmer, men forhindre dem fra å forårsake skade. La den veilede dem in sesongenes harmoni, slik at de kun frembringer det som er til alles beste. Herre Tor velsign denne athame (navn), slik at den alltid blir brukt til dyrkelse og ærbødighet for Gudene.

Frue Frøya, tordnerens ledsager, Gudenes elsker, velsign denne athame slik at den skal frembringe glede og skal forårsake ingen smerte eller disharmoni hos noen. Jeg tilegner denne athame (navn), symbolet for Forsvareren og Regnmakeren, til Din tjeneste. Må den alltid bringe Deg glede og stolthet. Så må det bli.»

Pin It on Pinterest

Share This