The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Tarot och symbol-skådning

En annan metod är att byta ut tattwas enkla färgfigurer med tarottrumfarnas bilder.

Detta är faktiskt en väldigt avancerad form av symbolskådning som det är all grund till att ta allvarligt. Ja, vissa erfarna kristallskådare och symbolskådare hävdar att det är väldigt dumt och möjligen farligt att experimentera med den här tekniken innan man klarar att öppna astraldörrarna med hjälp av de enkla eller mer sammansatta geometriska symbolerna. Det hävdas att faran uppstår när tarottrumfarnas extremt sammansatta symboler strömmar okontrollerat upp i medvetandet. Deras symbolrikedom är av en sådan art att den kan verka överväldigande på en oerfaren skådare och stänga honom eller henne ute från den verklighet där vi alla är tvungna att leva större delen av tiden.

En liten varning till slut. Sätt inte kristallkulor så att solljuset kan nå dem, kristallkulan går knappast sönder, men på grund av att de också verkar som brännglas, så kan det fort börja brinna i underlaget de står på eller saker i omedelbar närhet.

Tarot och symbolskådning

Pin It on Pinterest

Share This