The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Handfästning

[PRÄST]

Vi har kommit samman här i firande av föreningen mellan ____brud______ och ____brudgum______. Det finns många saker man kan säga om äktenskap. Mycket visdom angående föreningen av två själar finns i de olika trossamhällena och kulturerna. Med varje förening samlas mer kunskap och mer visdom. Även om vi inte kan ge all denna kunskap till dessa två, som står framför oss, kan vi hoppas på att lämna dem med kunskapen om kärleken och dess styrka, och förväntningen av den visdom som kommer med tiden. Livets lag är kärlek till alla väsen. Utan kärleken är livet ingenting. Utan kärleken har döden ingen försoning. Kärlek föregår livet, efterkommer döden, Inleder Skapelsen och representerar Jorden. Om vi inte lär något mer i livet, låt det vara detta.

Äktenskap är ett band som man endast ska gå in i efter betydlig eftertanke och reflektion. Som alla aspekter av livet har det sin cykel, sina medgångar och motgångar, sina prövningar och triumfer. Med full förståelse för detta har Brud och Brudgum kommit hit i dag för att förena sig som en i äktenskap.

Andra hade nog frågat vem som ger bort bruden, men då en kvinna inte är egendom som kan köpas och säljas, ges och tas, frågar jag endast om hon kommer av egen vilja och om hon har familjens välsignelse.

Brud, är det sant att du kommer av egen fri vilja och beslutning?

[BRUD] Ja, det är sant.[PRÄST] Med vem kommer du och vems välsignelser följer dig?[FAR] Hon kommer med mig, hennes far, och följs av hela familjens välsignelser.[PRÄST] Var så vänlig att ta din förlovades hand, och hör på vad jag har att säga.

Över er är stjärnorna, under er är stenarna, när tiden går, kom ihåg.

Så som en sten ska er kärlek vara fast, som en stjärna ska er kärlek vara konstant. Låt sinnets och intellektets styrka vägleda er i ert äktenskap, låt er viljas styrka binda er samman, låt kärlekens och lustens kraft göra er lyckliga, och er hängivenhets styrka göra er oåtskiljliga. Var nära, men inte för nära. Äg varandra, men var förstående. Ha tålamod med varandra, för stormar kommer, men de försvinner fort.

Var fria i att ge ömhet och värme, Ha ingen fruktan och låt inte de oupplysta ge er oro, för Gud är med er alltid.

Brudgum, Jag har inte rätten att binda dig till Brud, endast du har denna rätt. Om det är din önskan, säg det nu i denna tid och på denna plats, och lägg din ring i hennes hand.

[BRUDGUM] Det är min önskan.[PRÄST] Brud, om det är din önskan att Brudgum ska bindas till dig, sätt ringen på hans finger. (Sätter ringen på brudgummens vänstra ringfinger)

Brud, Jag har inte rätten att binda dig till Brudgum, endast du har denna rätt. Om det är din önskan, säg det nu i denna tid och på denna plats och lägg din ring i hans hand.

[BRUD] Det är min önskan.[PRÄST] Brudgum, det är din önskan att Brud ska bindas till dig, sätt ringen på hennes finger. (Sätter ringen på brudens vänstra ringfinger)

(Till Brudgum) Upprepa efter mig:

Jag, (brudgummens fulla namn), i namnet av Guds ande som bor i oss alla, vid livet som löper i mitt blod och kärleken som bor i mitt hjärta, tar dig (brudens fulla namn) till min hand, mitt hjärta och min själ, till att vara min utvalda. Till att begära dig och bli begärd av dig, att äga dig och bli ägd av dig, utan synd eller skam, för ingen kan existera i min kärlek till dig. Jag lovar att älska dig helt och fullt utan frihetsberövelse, i sjukdom och hälsa, i överflöd och fattigdom, i livet och hädan, där vi ska mötas, minnas och älska igen. Jag ska inte försöka att ändra dig på något sätt. Jag ska respektera dig, din tro, ditt folk och dina vägar så som jag respekterar mig själv.

(Till Brud)

Jag, (brudens fulla namn), i namnet av Guds ande som bor i oss alla, vid livet som löper i mitt blod och kärleken som bor i mitt hjärta, tar dig, (brudgummens fulla namn) till min hand, mitt hjärta och min själ, till att vara min utvalda. Till att begära dig och bli begärd av dig, att äga dig och bli ägd av dig, utan synd eller skam, för ingen kan existera i min kärlek till dig. Jag lovar att älska dig helt och fullt utan frihetsberövelse, i sjukdom och hälsa, i överflöd och fattigdom, i livet och hädan, där vi ska mötas, minnas och älska igen. Jag ska inte försöka att ändra dig på något sätt. Jag ska respektera dig, din tro, ditt folk och dina vägar så som jag respekterar mig själv.

[PRÄST](Ger bägaren till brudgummen medan han säger:) Må du dricka dig mätt från kärlekens bägare.

(Brudgummen håller bägaren för bruden medan hon smuttar, så håller bruden bägaren för brudgummen. Bägaren ges så tillbaka till prästen som sätter den på bordet. Så tar prästen brödfatet och ger det till brudgummen. Samma procedur upprepas med brödet. Brudgummen matar bruden och bruden matar brudgummen.) Vid den kraft som Gud och staten har gett mig förklarar jag er nu man och hustru. Må er kärlek vara sådan att den förblir en vägledande flamma för er.

Pin It on Pinterest

Share This