The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Förberedning av jorden

Hitta en bra plats, helst på din egen tomt och där ingen passerande kan störa dina växter. På våren, eller när frostrisken är borta, ta en handfull mistel och mal i en mortel, tre dagar efter nymåne. Strö detta över jorden. Arbeta igenom jorden väl med en spade och vänd den till den är ljus och fuktig. Om jorden är för kompakt, tillsätt komposttäckning. Om den är för sandig, tillsätt mull. De flesta örter kräver inte perfekta växtförhållanden, men producerar mer frisk växt om man ger lite omtanke till jorden.

Basformen är, som tidigare sagt, ofta en cirkel. Lägg ett långt snöre eller lätt rep i trädgården i en cirkel. Gör omkretsen så stor som området tillåter. Försäkra dig om att ändarna är ordentligt sammanknutna. Om du behöver mer än en bit rep, bör alla delar knytas ihop ordentligt.

Förbereda jorden

Ta reda på väderstrecken med en kompass. Placera stenar utanför repet för att markera dessa, så att du har det till senare. Stenen i norr bör vara klart annorlunda än de andra.

Vid skymningen, tänd ett litet bål eller flera lyktor runt området för att lysa upp det, om nödvändigt. Börja i Norr, sätt ett ljus i jorden nära repet men utanför cirkeln, tänd det, rör dig medsols. Gör samma sak vid stenarna för öst, syd och väst. Om natten er blåsig ta med dig fyra lyktor eller genomskinliga glasburkar. Om du använder glasburkar, fäst ljusen i botten med lite smält vax. Placera dessa på punkterna som ovan. Stå så i centrum av cirkeln, vänd mot norr och håll i din magiska kniv. Lyft armarna mot skyn och säg (eller skrik, om vinden är speciellt hård):

”Jag kallar på Nordens krafter att
välsigna och skydda denna trädgård.”

Repetera detta mot öst, syd och väst. Byt ut riktningen i åkallelsen. Vänd dig mot norr igen. Böj dig ner och teckna dessa symboler:

Figur 1 (stjärnan) ska tecknas så att den översta spetsen berör ljuset i norr, de andra spetsarna sprids jämnt i cirkeln så att de tar i repet.

Medan du står på knä i den södra delen av pentagramt, teckna figur 2 i jorden med knivspetsen. Försäkra dig om att den översta symbolen nuddar tvärlinjen i pentagramt. Det hela ska se ut som figur 3.

Sitt i tysthet medan du räknar till nittio hjärtslag. Så, när du är nöjd med att trädgården är magiskt skyddad, blås ut ljusen, starta vid den norra stenen. Om du har använt glasburkar, tippa var och en, så att vinden kan släcka ljuset. Skär försiktigt en gren från en björk, rönn, pil eller ett annat om inte dessa är tillgängliga. (Om du inte har några träd i närheten, använd hushållets kvast, eller en köpt till detta, som är bättre.)

Medan du försiktigt skär med din magiska kniv, berätta för trädet om ditt behov av grenen. Efteråt gräver du ner något som betalning vid foten av det.

Medan du håller grenen i din krafthand, stå norröver utanför cirkeln och börja borsta bort symbolerna du har tecknat. Gå medsols och fortsätt att borsta bort symbolerna tills allt är borta. Samla upp repet och ljusen och förvara dem på en trygg plats. Släck elden/lyktorna du eventuellt har använt.

Nästa morgon, just när solen går upp, sök efter symboler i jorden. Ibland kan specifika symboler eller mönster bildas i jorden, även om du har borstat bort dem du själv tecknade. Fågelfjädrar är också något man ofta hittar. Om daggen har lagt ett täcke av fukt på jorden, låt den torka. Samla ihop alla eventuella fjädrar och notera eventuella symboler, för dessa är kopplingar mellan din trädgård och de tysta naturkrafterna.

Häll ca en liter ofiltrerad äppelcider (jäst om möjligt) i en stengodsbehållare och stå i mitten av trädgården. Med din krafthand skvätter du så cidern runt trädgården medan du vänder deg på mittpunkten som en axl. När cidern är slut, lämna trädgården och låt den suga till sig vätskan. Cidern representerar blod, den väcker och förnyar energierna i jorden och förbereder den för den kommande planteringen.

Låt trädgården vara orörd i tre dagar. Försäkra dig om att varken människor eller djur trampar på den. Djur är ofta svåra att hålla undan, för att de är naturligt nyfikna på de trevliga vibrationerna som kommer från den välsignade platsen.

På den fjärde dagen, gå upp före solen, tiden för plantering är kommen.

Pin It on Pinterest

Share This