The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Plantering

Plantering styrs av Månen, då den är en stor del av en häxas liv. Örter som har sin nytta i frön, blad och blommor, planteras då månen är i sin ökande fas. Rotväxter som kvanne, alruna och pion ska planteras medan månen är på väg mot förmörkelse, under den tredje eller sista fasen.

Ibland planterar häxor som följer månens vandring genom zodiaken bara under de fuktiga och fertila tecknen. De bästa tiderna för plantering, enligt det systemet, är när månen är i Kräftan, Skorpionen, Fiskarna, Oxen och Stenbocken.

Träd (då de är fleråriga och måste utveckla starka rötter för att överleva) planteras under månens minskande fas, och bäst efter sista kvartalet, men innan nymåne.

Plantering av den magiska trädgården

Blommor, eller örter som är speciellt uppskattade för sina blommor, bör planteras när månen är i sin ökande fas (första kvartalet är bäst) och i Vågens tecken för doft och skönhet. Om det är viktigare för dig med mångfald, planterar du dem då månen är i Kräftans, Fiskarnas eller Skorpionens tecken. För att få veta månens fas och dess astrologiska tecken, konsultera en astrologisk kalender.

Om du har följt procedurerna ovan, bör planteringsdagen falla på den dag då första kvartalet börjar. Det betyder att du har en vecka på dig att bli färdig med ovanjordsgrödorna. Naturligtvis ska du justera procedurerna så att det passar, om du planterar efter zodiaken.

Samla ihop fröpåsar och eventuella sticklingar. Placera dem som de är i centrum av trädgården. Gå så ut och köp eller gör träpinnar som är 2,5 cm breda och 22,5 cm långa. Med ett svart, vattenfast bläck skriver du så varje örts namn på båda sidorna av en pinne. Ta så upp fröna, plantera dem som det står på påsen i det mönster du har bestämt. När du sår en ört, placera pinnen med namnet så att den visar var den är sådd. Fortsätt tills du är färdig. (Kom ihåg att bara plantera ovanjordsväxter, rotväxter planteras senare.)

Plantera så eventuella sticklingar eller plantor. Duscha försiktigt trädgården med regnvatten (bra att ha: en tunna som samlar regnvatten). Medan du duschar trädgården pratar du med örterna, använd din aktiva fantasi till att visualizera trädgården, inte som en blöt jordbit, men som den vackra växande jord den snart kommer att bli.

Med omtanke, tid och magi kommer din trädgård att blomstra till liv. Var försiktig så att sticklingarna aldrig torkar ut, och var säker på att du planterar efter att frostrisken är borta om du bor i ett kallt klimat.

Gallra sticklingarna, om de inte gallrar sig själva. När dina örter har växt till en ordentlig storlek och är fulla av vitalitet, då och bara då kan du börja skörda dem.

Pin It on Pinterest

Share This