The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Forberedelse av jorden

Magisk hage | Hagens layout | Velge planter | Forberede jorden | Plante

Finn en egnet plass, helst på din egen tomt og der ingen passerende kan forstyrre dine planter. Om våren, eller da frostrisikoen er borte, ta en håndfull misteltein og mal i en morter, tre dager etter nymåne. Strø dette over jorden. Arbeid igjennom jorden godt med en spade og snu den til den er lys og fuktig. Hvis jorden er for kompakt, tilsett kompostdekking. Hvis den er for sandig, tilsett humus. De fleste urtene krever ikke perfekte forhold, men produserer mer frisk tilvekst hvis man gir litt omtanke til jorden.

Basisformen er, som tidligere sagt, ofte en sirkel. Legg en lang snor eller lett tau i hagen i en sirkel. Gjør slik at omkretsen er så stor som området tillater. Forsikre deg om at endene er skikkelig knytt sammen. Hvis du trenger mer enn en bit tau, bø alle deler knyttes sammen skikkelig.

Forberede jorden

Finn ut av himmelretningene med et kompass. Plasser steiner utenfor tauet for å markere disse, slik at du har det klart til senere. Steinen i nord bør være klart annerledes fra de andre.

Ved skumringen, lag et lite bål eller tenn flere lykter rundt området for å lyse det opp, hvis nødvendig. Begynn i Nord, sett et lys i jorden nær tauet men utenfor sirkelen, tenn det, beveg deg medsols. Gjør det samme ved steinene for øst, sør og vest. Hvis det er mye vind, ta med deg fire lykter eller gjennomsiktige glass. Hvis du bruker glass, fest lysene i bunnen med litt smeltet voks. Plasser disse på punktene som over. Stå så i sentrum av sirkelen, snudd mot nord og hold i din magiske kniv. Løft armene mot himmelen og si (eller skrik, hvis vinden er spesielt hard):

“Jeg kaller på Nordens krefter å
velsigne og beskytte denne hage.”

Gjenta dette mot øst, sør og vest. Bytt ut retningen i påkallelsen.

Snu deg mot nord igjen. Bøy deg ned og tegn disse symbolene:

Figur 1 (stjernen) skal tegnes slik at den øverste spissen rører lyset i nord, de andre spissene spres jevnt i sirkelen, slik at de tar i tauet.

Mens du står på kne i den søre delen av pentagramt, tegn figur 2 i jorden med knivspissen. Forsikre deg om at det øverste symbolet ligger mot tverrlinjen i pentagramt. Det hele skal se ut som figur nummer 3.

Sitt i stillhet mens du teller til nitti hjerteslag. Så, da du er fornøyd med at hagen er magisk beskyttet, slukk lysene, begynn ved den nordre steinen. Hvis du har brukt glass, bekk hver og en, slik at vinden kan slukke lyset. Skjær forsiktig en gren fra en bjørk, rogn, pil, eller et annet hvis ikke disse er tilgjengelige. (Hvis du ikke har noen trær i nærheten, bruk husholdningens sopelime, eller en kjøpt til dette, som er bedre.)

Mens du forsiktig skjærer med din magiske kniv, fortell treet om dit behov for grenen. Etterpå graver du ned noe som betaling ved foten av det.

Mens du holder grenen i din krafthånd, stå nordover utenfor sirkelen og begynn å børste vekk symbolene du har tegnet. Gå medsols og fortsett å børste vekk symbolene til alt er borte. Samle opp tauet og lysene og oppbevar dem på en trygg plass. Slukk ilden/lyktene du eventuelt har brukt.

Neste morgen, akkurat da solen går opp, søk etter symboler i jorden. Enkelte ganger kan spesifikke symboler eller mønstre dannes i jorden, til tross for at du har børstet vekk de du selv tegnet. Fuglefjærer er også noe man ofte finner. Hvis duggen har lagt et teppe av fukt på jorden, la den tørke. Samle sammen alle eventuelle fjærer og noter eventuelle symboler, for disse er koblinger mellom hagen din og de stille naturkreftene.

Hell ca. en liter ufiltrert eplesider (gjæret hvis mulig) i en steingodsbeholder og stå i midten av hagen. Med din krafthånd skvetter du så sideren rundt hagen mens du snur deg på midtpunktet som en aksel. Da sideren er tatt slutt, forlat hagen og la den suge til seg væsken. Sideren representerer blod, den vekker og fornyer energiene i jorden, og forbereder den for den kommende plantingen.

La hagen vara urørt i tre dager. Forsikre deg om at verken mennesker eller dyr tråkker på den. Dyr er ofte vanskelige at holde vekk, fordi de er naturlig nysgjerrige på de trivelige vibrasjonene som kommer fra det velsignede stedet.

På den fjerde dagen, stå opp før solen, tiden for planting er kommet.

Pin It on Pinterest

Share This