The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Spådomsmetoder før og nå

Skrevet av Anita Ness

Vi har alle hørt om Oraklet i Delfi, som de gamle grekerne gikk til for å få svar på aktuelle problemer og fremtidsspørsmål.  Vi har hørt om sanndrømmer i Bibelen, og Madam Mims krystallkule i Donald Ducks verden. For få tiår siden opplevde vi at det kom sigøynerkoner til tilvoliene for å spå med kort eller krystallkule.  Var du heldig fikk du vite hvem du skulle gifte deg med og hvor mange barn du skulle få. Selv så lekte vi «spør glasset» og spurte om vi fikk den gutten vi var så forelsket i. Noen dristet seg til å spørre om å få se Djevelen, og ikke få ble skikkelig skremt av denne leken, som var en enkel form for Ouijaboard.  I dag florerer alternativmesser med spåkoner og teletorg med spåtjenester . Man kan fritt kjøpe tarotkort, noe som ikke var lett for bare 20 år siden. Utvalget er enormt. Hva er det som gjør at folk tilsynelatende til alle tider, har hatt en hang til å spørre om fremtiden? Hvem vet det. Det som er sikkert er at folk alltid har ønsket å bli spådd. Derav finnes det mange spåformer. Noen brukes i dag, andre ikke.

I denne artikkelen ønsker jeg å ta for meg noen av de uttalige spådomsmetodene som har vært tatt i bruk, og er i bruk i dag.

Kabbala, drømmer og tarot

Kabbala er et eldgammelt filosofisk system, som utforsker og definerer menneskets plass i universet. Kabbala handler om å åpne seg for den åndelige verden, og ved å studere kabbala kan man bli en åpen kanal til de høyere åndelige riker. Kabbala har mange retninger og former, og tradisjonelle kabbalister deler kabbala opp i tre retninger: Den teoretiske, den meditative og den praktiske. Den praktiske kabbalaen inneholder magiske aspekter og utøvelsesmetoder, noe som er aktuelt å berøre her.

Det finnes mange teorier om drømmer, og en del har opplevd sanne drømmer. I kabbala er drømmer sentralt.  I kabbala heter det at drømmene er sjelens speil, og de rommer ofte viktige budskap. Drømmer oppfattes som viktige kommunikasjonskanaler til de åndelige riker. Varsler og forutsigelser bla tatt alvorlig. Samtidig mente kabbalistene at man måtte ta seg tid til å sortere en drøm, fordi drømmen kan handle om andre ting også. Kabbalistene kunne også foreta seg himmelreiser, og stille spørsmål til Gud og få svar. Gud gir oss svar gjennom drømmer, mente de blant annet. Denne teknikken kjenner vi igjen gjennom drømmearbeid i dag, og det er interressant å se at den springer så langt tilbake i tid. Man vet imidlertid ikke når kabbala oppsto.

Innenfor kabbala har vi også en okkult retning. Det finnes som sagt mange metoder for å spå fremtiden. Å stille spørsmål gjennom drømmeteknikker kan være en metode. Profetier og visjoner handler også om å forutsi fremtiden. Men konkrete teknikker, som forskjellige spådomsteknikker handler like mye om å forutse fremtiden, som en profeti.

Når det gjelder hovedprinsipper ved spådomsteknikker i kabbala, så er det at tiden er en utvidelse og et uttrykk for sinnet. I kabbala tenker man at all tid er samtidig, og at fortid, nåtid og fremtid kan ses samtidig, og når som helst, av alle som har gaven det er å utøve spådomskunsten. Alle nivåer av tid kan nås gjennom det ubevisste sinnet. Spådomsteknikker er redskaper for å nå ubevisste nivåer.

Tarot er en av de mest kjente spådomsmetoder i dag. Oppbyggingen av en tarotstokk kan ses på som en symbolsk fremstilling av kabbala.  En kortstokk består av 78 kort som er delt inn i den store arkana og den lille arkana. Den store arkana består av  22 kort, trumfer. Disse 22 kortene kan ses på som de 22 stiene på Livets tre i kabbala, samt at det hebraiske alfabetet har 22 bokstaver. Det var kabbalisten Eliphas Levi som påpekte denne forbindelsen på 1900-tallet. Det finnes imidlertid ingen bevis for at det opprinnelig er en sammenheng mellom kabbala og tarot, da denne sammenhengen først kunne ses på tarotkort fra 1800-tallet. Men i nyere tid er det mange kortskapere som  har designet sine tarotkort med en bevisst tanke på kabbala og har påført symbolene på tarotkortene.

Golden Dawn var en esoterisk bevegelse som arbeidet mye med kabbala og tarot og sammenhenger, og utviklet dette videre. Mest kjent er Aleister Crowleys Thoth Tarot Cards. Integrering av astrologi og numerologi var også viktig for tilhengerne av Golden Dawn, for å kunne forstå sammenhenger, slik at de kunne lære seg «å spå i åndevisjoner» og «stige i nivåene».

Andre spådomskort

Det finnes også mange andre kort på markedet i dag, som ikke er tarotkort. Det finnes englekort i mange varianter, alvekort, sjamankort, orakelkort med mer. Disse brukes også til å spå med. Man stiller spørsmål og får veiledning og svar fra disse kortene. man kan også spå i vanlige bordkort, noe som også har lange tradisjoner.

I Ching

I Ching er en gammel orakelbok som har vært brukt i Kina i tusener av år. I den boken kan man få svar på spørsmål som man lurer på, og nyttige råd. I Ching brukes av mange i dag, som synes boken gir nyttige råd. Opprinnelig så var boken mye myntet på råd om krigsstrategier, og språket kunne virke svært fremmed på moderne mennesker.  Språkdrakten i I Ching er derfor modernizert, slik at det gir mening for dagens mennesker. Imidlertid inneholder I Ching en rekke symboler,metaforer og ord man brukte i det gamle Kina, men man skal visst venne seg til dette etterhvert. I Ching betraktes av svært mange som en visdomsbok av ypperste klasse. Når det gjelder filosofien i I Ching, så tenker man der at fremtiden ikke er fastlagt, men at det enkelte mennesket har full mulighet til selv å velge veier,retninger,stier videre i livet. Utfra dette blir spørsmålstillingen viktig. Man kan ikke spørre om feks: «Vil Ola bli forelsket i meg?» men man heller spørre: «Hva skal jeg gjøre for at Ola kan bli forelsket i meg?»  Du bør stille spørsmål slik at du får belyst en situasjon eller problem, slik at du kan få gode råd til å håndtere situasjonen/problemet. Det er svært viktig å formulere spørsmålet så tydelig og presist som mulig.

I Ching er et utmerket redskap å bruke selv. Man konsulterer selv I Ching. Redskapene du trenger er et Heksagram- en figur som består av 6 linjer. Det finnes 64 mulige heksagramvarianter. Linjene kan være brutte, hele, eller en kombinasjon. Du kan bruke ispinner, eller tynne pinner, terninger eller mynter. Når du har laget en eller to heksagramr, konsulterer du I Ching boken, for fortolkning. Det anbefales å skaffe seg en bok om I Ching hvis man vil sette seg mer inn i metoden.

Tassografi

Tassografi er betegnelsen på å spå i teblader og kaffegrut. Kanskje har du hørt din bestemor, eller en gammel tante snakke om denne spådomskunsten, som var veldig populær før. Vi vet at den var populær på 1800-tallet og et godt stykke inn i vårt århundre. Noen mener at den har røtter mye lengre tilbake, men det er ikke så lett å finne bevis på det. Nå er det ikke så mange som drikker te på blader og kokekaffe lenger, men denne spådomskunsten holder likevel på å få sin renessanse. Det du trenger er ganske enkelt teblader, gjerne earl gray, eller kokekaffe. Samt en hvit enkel kopp med tefat, uten mønster. Dette fordi teblad- eller kaffegrutmønsteret skal kunne leses uten noen forstyrrelser av koppens eventuelle farge og mønster.

Du gjør så følgende: Du trekker teen eller koker kaffen, og heller i koppen, til deg eller den du skal spå. La den avkjøles til den er drikkbar. Drikk teen/kaffen til det er litt væske igjen over tebladene/gruten. Snurr så koppen tre ganger rundt med klokka, slik at grut/blader får blandet seg. Still eventuelt et spørsmål. Hell koppens innhold over på tefatet. La det stå litt slik i noen sekunder. Snu koppen. Da skal det være igjen teblader/grut som danner et mønster i koppen. Ta noen dype åndedrag, knip igjen øynene etter at du har sett på mønsteret.  Åpne øynene og begynn å les av mønsteret. Bruk fantasien og intuisjonen, hva ser du? Tolk det. Bruk gjerne et symbolleksikon, eller finn en bok med betydninger. Du kan også søke på internett.

Hvis du vil vite noe om tid- så kan du lese mønsteret i tre nivåer. Nivå 1, er der hvor du startet å drikke, hvis du husker det. Det utgjør Nuet. Nivå 2 er der hvor du stoppet å drikke og helte ut overskuddsvæsken. Der ligger fremtiden. (maks 6 måneder). Nivå 3 er nær fremtid, maks ca 14 dager- og det ligger mellom nivå 1 og 2.

Det finnes også flere tips til å få til en god lesing. Symboler i bunnen kan tolkes som dårlige nyheter, men også om den hjemlige arena. Se på om det e r mørke eller lyse ansamlinger. Tolk det i sammenheng med spørsmålet. Midten er livets gang. Render har ofte med reiser å gjøre.

Når det gjelder symbolene du ser, bør du som sagt lære deg symbolbetydning, eller bruke en bok. En And kan bety innkomne penger. En Baby betyr mindre bekymringer, ny virksomhet, nytt hjem, nytt liv, mulig graviditet. Som du ser kan et symbol ha flere betydninger. Husk å ikke spå om død, sykdom og ulykker.

Andre spådomsmetoder

Det finnes som nevnt ganske mange spådomsmetoder, og det vil ta for mye plass å beskrive flere her.  Man spår med krystallkuler, man kan beskue gjenstander som for eksempel et speil. Populært i våre dager er også å spå i runer. Kiromanti; å lese i hånden er en tradisjonell måte å spå på. Det samme er numerologi, som har gamle tradisjoner. Mange tyr også til pendel for å så klare svar på spørsmål. det blir ofte benyttet til spørsmål som kan gi et JA- eller NEI- svar.

Har du dominobrikker hjemme, kan du også spå i dem. Ouijaboard er også blitt mer populært i dag, men preges fortsatt av litt skepsis. Mange husker vel å lekt med «glasset og ånden», og blitt skremt av det. Bruken av ouijaboard er jo i grunn det samme.

Som vi har sett i denne artikkelen er det ganske mange måter å spå på. Og at spådomskunst har en eldgammel opprinnelse. I tidligere tider hadde den kanskje ikke like stor utbredelse blant folk flest, men i dag har vi tilgang på mange metoder, og det er opp til hver og en om en vil prøve seg på kunsten. Sannsynligvis vil du få deg noen overraskelser og spennende timer hvis du prøver deg.

Kilder:

Francis X King: Spådomskunst
Vanessa Lampert: Kabbala
Dion Fortune: Vestens mysterier
Tassografi: Et hefte utarbeidet av Monica Haugen, Trondheim.

Pin It on Pinterest

Share This