The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Sabbat

Generelt sett feirer paganister fire til åtte høytider hvert år. De feirer årstidene og livets gang som vi alle ser i både naturen og våre liv hver dag.

Årshjulet består av fire store og fire mindre festivaler (solverv og jevndøgn).

Som alltid varierer staving og datoer fra kilde til kilde og fra tradisjon til tradisjon.

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This