The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Den hedenske «sjelen»

Norrønt | Anbefalt lesing | Blot | Den Hedenske «Sjelen»

Dette dokumentet om den hedenske sjel ble skrevet av en norsk hedning ved navn Sunniva, og publisert her med hennes tillatelse.

——————————————–

En ansvarsfraskrivelse: Dette er mine personlige skriverier. De er bygget på min kunnskap om de litterære kildene, men jeg tviler på at jeg vil være i stand til å spore alt jeg sier tilbake til en bestemt tekst. Så du er både velkommen og oppfordres til å ta hva jeg skal si med en skikkelig klype salt.

Jeg tror ikke at jeg har en sjel. Det vil si, jeg tror ikke på den monoteistiske delingen av kropp og sjel. Jeg består ikke av to deler. Som hedning tror jeg at jeg består av ni deler. Disse er som følger:

Lík – kroppen. Det norrøne ordet for «kropp» betyr også «liket».

Ånde/Ånd – Et ord som betyr både «pust» og «ånd». De gamle trodde livet var nært forbundet med pusten, og ordet er også relatert til navnet på Odin. Ånde var Odin bidrag i skapelsen av de to første menneskene, Ask og Embla.

Vilje – viljen. Dette er den delen som holder alle andre deler sammen. En svak vilje vil gjøre deg fragmentert og svak. Vilje er navnet på Odins bror, og en av de tre gaver som ga liv til Ask & Embla.

Húg – sinnet, begjær, lengsel eller disposisjon. Jeg finner dette en smule vanskelig å definere, men det har å gjøre med hvem du er som person, hva du vil, hvordan du oppfører deg osv. En ondskapsfull húg kan føre til skade på andre, og seidfolk kan stjele húg og gjøre deg syk , ofte dødelig. Hugstjeling er også et annet ord for å være forelsket.

Ham – «dekke» eller «form». Ditt kroppslige utseende, en slags personifisering av dine personlige egenskaper, ofte i form av et dyr. Seidfolk kan skifte ham, og de kan hamkaste, som er å kaste en annen ham på deg. Forskjellige typer mennesker vil typisk ha spesielle typer dyr som sin ham. En bjørn vil være en høvding, en ulv en voldsom kriger, en rev en utspekulert tyv, etc.

Megin – «kraften», eller «makten». Megin eksisterer i alt, ikke bare mennesker. Det kan kanskje sammenlignes med livskraft, men siden den også finnes i stein, jord, vann etc, passer det ikke helt … Sterke og karismatisk mennesker har mye megin, mens syke mennesker har mistet noen av deres.

Fylgjer – «tilhengerne». Dette er ikke direkte en del vår eksistens, men separate enheter som av en eller annen grunn følger deg som ikke-legemlige guider eller hjelpere. De er vanligvis i menneskelig eller menneskelignende form, og vil bli værende med deg for lange perioder av gangen, hvis ikke hele livet ditt. Fylgjer kan arves, så å si, ved døden av en kjær slektning eller venn.

Varder – «beskytterne». Ligner fylgjer, men vanligvis ikke i menneskelig form. Mindre lojale og mer rampete enn fylgjer, kan de forlate deg hvis du ikke behandler dem riktig.

Hamingja – «(dårlig) flaks» eller «skjebne». Sett på som en kvinnelig figur, er hun familiens eller gruppens ånd, en personifisering av summen av alle personlige egenskaper funnet i en klan. Tradisjonelt forbundet med kun familien, det er min personlige erfaring at enhver tett sammensatt gruppe eller organisasjon vil ha en egen hamingja. En sterk og velfungerende familie eller gruppe har en like sterk hamingja.

Det er et mulig tiende element, nemlig regin – guddommelig kraft eller makt. Dette er en flyktig komponent, men kan være gave gitt til Ask & Embla av den tredje bror, Vé, hvis navn betyr hellighet.

Pin It on Pinterest

Share This