The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Blot

(Fra Bifrost.no)

Blotet er den sentrale kulthandlingen i Åsatru/Fornsed. Det er blotet som etablerer og styrker båndene mellom mennesker og guder. Det bringer også deltakerne sammen i en gjensidig opplevelse.

Jeg vil at du skal vite at det ikke finnes noen rett eller gal måte å gjøre dette på. Det finnes ikke mange pålitelige kilder, og moderne praksis er en kombinasjon av materiale fra de kilder som finnes og nye ideer.

Prøving og feiling har ført til en rekke elementer som fungerer godt. Listen over elementer nedenfor er en liste over elementer som ofte brukes i Bifrost sine blot. Åsatrufellesskapet Bifrost er et av to norske trossamfunn med åsatro som fokus.

For å være et blot etter Bifrosts definisjon, bør blotet inneholde fire faste elementer. Disse er; innvi området (lyse det i ve), lese en tekst eller utføre en annen form for kulturelt innslag (kvad), en rituell ofring/gave og skålerunde.

Det vil ofte være en gode eller gydje som leder seremonien. Dette er ofte den personen som gjorde det meste av planleggingen, men det finnes også folk som har tatt disse titlene permanent.

Et passende sted for et ve er fortrinnsvis et fint, avsidesliggende sted utendørs, for eksempel en lysning i skogen, på en strand, eller et utsiktspunkt. Det viktigste er at du finner det attraktivt og at det føles riktig for deg. Offentlige parker etc. kan også brukes hvis du tar høyde for tilskuere, hunder og andre forstyrrelser. Det er også mulig å, hvis nødvendig pga. vær eller annet, gjøre dette innendørs.

Marker kretsen

Marker ditt område (ofte en sirkel) ved for eksempel å bruke fakler eller kanskje te lys i glass for sikkerhets skyld. Mange starter i nord og går med klokken. Spør så vettene, alvene, guder, gudinner eller andre vesener om å beskytte veet i de forskjellige værretningene.

Du kan også lage dine egne påkallelser, hvis det føles bedre for deg. Tenn faklene/lysene mens du fremsier din påkallelse (hvis du bruker slike ting). Mange utfører sine blot om kvelden, fordi mørket bidrar til stemningen. Deltakerne kan enten stå inne i sirkelen fra starten eller gå inn etter at dette er gjort.

Lyse stedet i ve

Dette er også en av de innledende elementene. Du erklærer at området er hellig grunn der forbindelsen mellom verdener er åpen og guder og andre makter er velkomne. Dette er et eksempel fra sidene til Bifrost:

«Dette stedet er nå lyst i ve, og jeg ønsker æser og vaner, vetter og jotner, mann og kvinne, frende og frenke velkommen til blotet. Dette ve er nå hellig grunn. Denne jord får ikke tilsøles med stridsblod. Denne luft får ikke fylles med vondord. Våre sinn får ikke fylles med hat og misunnelse. Dette ve er kun for gode frender og frenker, som er samlet for å hedre gamle guder og forfedre på en verdig måte. Slik skal det være i dette ve.»

Påkalling

Et blot har ofte en spesifikk hensikt. Denne kan være å be Thor om beskyttelse eller Odin om visdom osv. Det er også vanlig å knytte det opp mot årstidenes skiftninger, for eksempel å hilse våren eller feire vintersolverv. Dette gir deg et tema som lar deg velge passende guder og makter å påkalle.

Påkallelse kan gjøres ved å lese en tekst eller synge en sang. Hvis du velger en tekst, bør det si noe om hvorfor du holder blot, hva du ønsker å oppnå og hvorfor du ønsker å hedre de spesifikke gudene/maktene.

Det finnes mange å velge mellom. Norrøn mytologi har en stor mengde av guder og andre vesener, så det er ingen grunn til å holde seg til f.eks. bare Odin, Tor og Frøya. Hvis du ønsker å konsentrere seg om en bestemt egenskap av si Odin, kan du bruke en av hans andre navn som er forbundet med denne egenskapen. Hvis du bruker en sang, bør den ha en enkel melodi og være manende.

Offergave

Du kan ha et større fellesoffer for hele gruppen og/eller mindre, personlige offer fra den enkelte deltaker. Offergaver av fast materiale blir brent på bålet (hvis du har et), mens flytende offer helles på bakken, slik at du ikke slukker ilden.

Eksempler på passende offergaver:

Odin liker vin, Thor liker mørkt øl, og egg er bra hvis du ofrer for fruktbarheten om våren, brød, korn og epler er bra for høstoffer, for kjærlighet kan du bruke blomster eller kjærlighetsbrev.
Det er fint om det er noe med symbolsk betydning, som er knyttet til hvordan guddommen/makten fremstilles i mytologien, og noe du har brukt din personlige kreativitet til å lage. Husk at det er en gave til noen du ønsker å knytte vennskapsbånd med og utveksle tjenester med, så det kan ikke være noe som er verdiløst.

Tenk på det som noe du ville gi til din mor eller din beste venn. Mat er et godt valg, det samme gjelder smykker og ting laget av naturmaterialer. Husk at det er en fordel om det kan bli fortært av ild eller er biologisk nedbrytbart. Å ofre blod eller levende dyr er ikke lenger vanlig eller påkrevd.

Kvadlesing

Opplesning av tekster og andre kulturelle innslag er vanlig. Eksempler kan være å lese høyt fra Edda, dikt, sang, rim, spille et instrument etc. Velg noe som du føler er riktig for anledningen. Det er kun din fantasi som setter grenser.

Skålerunde

Du lar en bolle eller et horn gå rundt blant deltakerne. Den første runden er ofte reservert for den guddom/makt eller det formål som blotet handler om. Du tar hornet (eller bollen), løfter det og sier noen ord – kanskje bare navnet, takk eller skål – så mye som du føler for å si, tar en slurk og gi det videre. De neste rundene er åpne. Alle hilser de guder/makter de ønsker å hedre. Det kan også være en skål til familie, venner og abstrakte begreper som vennskap, kjærlighet eller andre ting av personlig betydning.

Hvis du av en eller annen grunn ikke ønsker å drikke (for eksempel graviditet eller bilkjøring), tømmer du en liten skvett på bakken i stedet. Når rundene er ferdige, er det vanlig å ofre det som er igjen i hornet til de lokale vettene som takk for at man får lov til å bruke stedet.

Avslutning

Inviter de påberopte gudene/maktene til å delta på gildet, slukk alle flammer og si takk til de du påkalte for at de deltok. Rydd opp etter deg, la ikke søppel bli liggende. Vis respekt for naturen og forlat stedet som du fant det.

Gildet

Gildet er en svært viktig del av et blot. Du har et vennskapsforhold med gudene/maktene du påkalte, og selvfølgelig ville du ønske dine venner velkomne til å være med på festen. Derfor går du til et egnet sted, kanskje noens hjem, eller fortsetter utendørs hvis været tillater det. God mat og drikke er en selvfølge.

Å gi en skål og en hyllest til dyrene hvis liv ble tatt for å få mat til gildet regnes som en hederlig ting å gjøre. Nyt opplevelsen, selskapet, varmen fra bålet eller peisen (hvis du har det) og følelsen av å være i kontakt og dialog med verden og maktene rundt deg.

Husk at dette er bare et forslag og forenkling er tillatt, spesielt hvis du feirer alene. Det er også mulig å utbrodere mer enn dette for spesielle anledninger.

Pin It on Pinterest

Share This