The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Runeorakel

Tolkning (Nå på norsk!)

Klikk på runesymbolene for å lese tolkningene

1 2 3 4 5 6 7 8
3st ætt ur thurs ass reid kaun gifu wynja
2nd ætt
1rd ætt

Rensing

Før du vil bruke runene på et magisk sett så er det bra å rense dem slik at de er klare for deg og dine formål og ingen gamle påvirkninger henger igjen. Det er flere måter å gjøre det på. En kan være å ta dem gjennom rennende vann, men dette anbefales ikke i og med at disse runene består av tre.

En annen er å rense dem ved meditasjon, hvor en ser for seg at alt det gamle drar ut av dem og hvor man drar sin egen og eventuell annen kraft (fra jorden for eksempel) inn i runene slik at de tilhører en mer fullstendig.

Du kan også la dem passere gjennom en rensende røkelse (for eksempel Salvie eller Frankincense), eller hvis det ligger deg nært, foreta en renselse med alle de fire elementene. En slik renselse kan foregå enkelt på for eksempel denne måten

«Mine galder bindes av styrkende jord
Luften gir vinger til trolldomsord
Gløde skal de blant tunger av Ild
i Vannets dyp blir krefter til
og det Femte skal holde kraften stor.»

Metoder for å bruke runer

Det finnes flere måter å bruke runene på, og det er mange som finner sine egne metoder for å lære eller gjøre nytte av dem.

Hvordan velger man ut runene? En måte er å la alle runene ligge med baksiden opp. Så fører man hånden over dem og tar opp de en føler en trekkes mot. En annen er å ha dem i en pose, stikke hånden nedi og kjenne etter med fingrene hvem som er de riktige for denne situasjonen.

Hvordan skal man så legge dem opp for å tolke dem? Under følger tre metoder for å legge opp runene. Hvis du er kjent med Tarot-kort så legger du kanskje merke til at det er mye av det samme som går igjen her.

Den éne runen
Man kan trekke opp en eneste rune av flere grunner. Kanskje man bare vil ha veiledning på et enkelt spørsmål, om en enkel situasjon eller hendelse? Man fokuserer i alle fall på spørsmålet mens man trekker runen og tolker runen som et slags svar eller hint i retning av spørsmålet. Eks. «Jeg ber runene om å gi meg kunnskap om .»

Tre runer
Her trekkes tre runer. En for fortiden, en for nåtiden og en for framtiden, og de tolkes deretter. Dette kan være fint å gjøre hvis du ønsker oversikt over et spesielt tema som går litt fram og tilbake i tidssammenheng.

Fire elementer
Det trekkes fire runer som legges opp etter himmelretningene, og hver og en av dem går sammen med egenskapene som deres korresponderende element representerer.

1.
2. 3.
4.
 1. Jord: Nedtrekkende energier. Fysiske representasjoner.
 2. Vann: Oppadgående energier. Følelsesmessige representasjoner.
 3. Ild: Spirituelle representasjoner linket til skjebne.
 4. Luft: Trekker kunnskap, representerer steder du kan søke visdom i framtiden

Verdenstreet
Verdenstreet eller Livets tre er et av de eldste symbolene i verden, og bilder av det finnes i nedtegninger i alt fra jødisk Kabbalisme til nordisk tradisjon med Yggdrasil. De ulike posisjonene har forskjellige meninger ettersom man stiger opp fra jorden og til de høyere nivåer. Mange mener dette er en spirituell reise som man kan lære av. Runene kan derfor brukes som veiledning for reisen.

7.
5. 6.
4.
3.
1. 2.
 1. Hva du trenger å lære
 2. Hva som vil utfordre deg
 3. Hva som vil veilede deg
 4. Hvilke krefter som vil bistå deg
 5. Hva vil advare deg
 6. Hva du trenger å komme bort fra
 7. Hva utfallet vil bli

Det keltiske kors
Dette brukes mye i sammenheng med tarot, og kan også brukes her. Her kan runene gi veiledning om mange ting.

6.
4. 5.
3.
2.
1.
 1. Hva skaper uklarhet for deg? Problemet i seg selv.
 2. Hvordan skal du bruke kreftene dine
 3. Hva står i veien for fremgang
 4. Hva vil hjelpe deg å overkomme hindringene
 5. Hva er du i mangel av fortsatt
 6. Hva vil utfallet bli av denne erfaringen

Torshammeren
Denne spredningen er inspirert av et norrønt symbol.

9.
6. 7. 8.
5.
4.
2. 3.
1.
 1. Hvilken maske viser du verden
 2. Hva frykter du
 3. Hva søker du
 4. Hvordan skal du best tilnærme deg dette
 5. Hva håper du å bli
 6. Hva hindrer deg
 7. Hva er skjebnen din
 8. Hva trenger du for å finne ut mer om deg selv
 9. Hvem er du

Pin It on Pinterest

Share This