The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Tidsangivelse

Årets gang | Sabbat | Esbat | Andre dager | Tidsangivelse

Tid | Dager | Måneder | År

De hadde ikke klokker før i tiden, derfor delte de ikke inn dagen i timer. De bestemte tiden etter hvor sola var i forhold til deres hjem. Solas bevegelse over himmelen – sólarhringr (solringen), var delt opp i åtte deler kalt ætt eller eykt.

Et eksempel på en slik solring kunne se slik ut:

Bildet viser solringen rundt et hus med kompassretningene, våre tider og de norrøne navnene.

De hadde navn for når sola var i sør, sørvest, vest, nordvest, nord, nordøst, øst og sørøst.

Disse tidene eller posisjonene kaltes dagmark og hver hadde et navn; hádegi (da sola sto i sør), undorn eller eykt (sola i sørvest), miðr aptann (sola i vest), náttmál (sola i norvest), miðnætti (sola i nord), ótta (sola i norøst), miðr morgun (sola i øst) og dagmál (sola i sørøst).

Når solen stod i syd sa man at solen stod i hádegistað, i sydvest undornstað, i vest miðr aptannstað, i sydøst dagmálstað osv. Skulle en oppgi et tidspunkt mellom to dagmerker, sa en for eksempel «jafn nærri báðu dagmálstað ok hádegistað» (jevnt nære både dagmålsted og middagsted) – dvs. når solen hadde en posisjon midt mellom de to dagmerkene.

Man merket seg stedet i terrenget hvor solen stod over i de forskjellige «-staðene», og disse landemerkene ble brukt som «klokke» av folk flest, da solen vil stå i samme posisjon til samme tid hver dag – det eneste som forandrer seg er høyden solen står på himmelen i de forskjellige årstidene. Ofte fikk landmerket navn etter den aktuelle tidsangivelsen.

I de Nordiske landene finnes mange navn som Middagsfjellet, Middagshognan, Miðaptansdrangur og Undornsfell.

Det viktigste dagmerket var dog hádegi (middag). Da sola sto i sør, vår 12:00.

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This