The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Säkerhetsregler för ljusstöpning

Ljusstöpning är farligt, om man inte följer de grundläggande säkerhetsföreskrifterna. TA DETTA PÅ ALLVAR! Att inte följa dessa regler kan föra till allvarliga skador eller skador på ditt hem. Om de grundläggande säkerhetsreglerna följs, borde inte eld vara ett problem, men var förberedd ändå.

 • Låt aldrig smältande vax stå utan tillsyn. Inte en gång i ett dubbelkärl.
 • Överupphetta aldrig vax. Vet flampunkten på ditt vax (vanligtvis runt 190 grader för paraffin). Det kommer att självantändas då det når flampunkten. Om du använder ett vax som du inte vet flampunkten på, heta inte upp den över 100 grader. Ångorna från överupphettat vax kan göra dig väldigt sjuk. Om det sker en olycka, evakuera området och ventilera.
 • Håll allt vax borta från öppen eld.
 • Använd alltid en termometer. Det är väsentligt både för säkerheten och för att få ett bra resultat att du är medveten om vaxts temperatur.
 • Använd alltid et dubbelkärl. Temperaturer upp till 95 grader kan nås med detta. Om du inte har ett sånt, kan du använda en gammal kastrull till vattnet, och en kaffekanna till att smälta vaxt.
 • Några recept kräver en temperatur över 95 grader och att du då värmer det direkt på värmekällan. Var uppmärksam och låt inte temperaturen gå över 162 grader. Låt inte tankarna vandra. Om möjligt, gör det utomhus på en värmeplatta.
 • Häll aldrig vatten på en vaxbrand.
 • Ha alltid ett grytlock, bakpulver och en brandsläckare med torra kemikalier i närheten. Använd locket till att kväva eld i den behållare du använder för att smälta vaxt. Bakpulver släcker mindre bränder. En brandsläckare är fin att ha om det börjar att brinna i gardinerna, eller det sker en annan större olycka. Dessa saker bör förvaras utanför det område som kan bli påverkat av eld, men ändå inom räckhåll.
 • Använd alltid grytlappar eller tång då du hanterar kastruller eller andra heta saker.
 • Om du får vax på huden, skölj med kallt vatten omedelbart och skala så av vaxt.
 • Häll inte vax i avloppet, om du inte vill ha regelbundna besök av rörmokaren.
 • Låt aldrig ljusstöpningen bli så rutinmässig att du blir oförsiktig.

Pin It on Pinterest

Share This