The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Sirkel

Kaste en sirkel

Det finnes flere varianter, og at jeg ikke kan si at den ene er mer «riktig» enn den andre. Det som er avgjørende er kanskje hvilken «tradisjon» man tilhører, men aller mest, det riktige er det en føler fungerer for en selv!

En annen ting jeg vil si, er at når man leser om ritualer i div. bøker, så står det gjerne at man skal gjøre slik og slik, eller bruke de og de tingene, men alt er ikke like nødvendig, – det er bare med og forsterker hele greien. Hvis man skulle ventet til man hadde alle de «magiske våpen» eller parafernalia som er listet opp, ville man aldri fått gjort et eneste ritual i dette livet (eller i alle fall ikke før man var ganske gammel). Men noen ting er likevel mer essensielle. Man bør alltid ha salt og vann på alteret, så sant det er mulig.

Athamen (heksens svartskaftede kniv) blir vanligvis brukt til å trekke sirkelen med, men man kan også bruke en wand eller stav, og det går utmerket å bruke et par fingre!

Når man skal gjøre et ritual, er det første å lage seg en «sacred place», et hellig og annerledes rom eller sted, et sted som er renset og beskyttet og egnet for møte med de guddommelige krefter.

Man kan gjøre dette så enkelt eller omstendelig som man vil, – intensjonen er det viktigste!

Men for å få en optimal virkning er det lurt å gjøre det slik at en virkelig føler at dette er noe annerledes enn ens daglige gjøremål. Derfor er det mange som liker å ta en dusj eller et bad først, for symbolsk å rense seg selv, og så gjerne ta på seg noe annet enn det man går i til daglig, eller være naken eller «skyclad «. Man legger også fra seg armbåndsur og klokker, for når man trår inn i sirkelen, så beveger man seg samtidig inn i en annen tidsdimensjon enn den «normale».

Det er vanlig at man har et alter i nord (noen har det i midten), – det er Gudinnens retning. På alteret har man gjerne et symbol for Gudinnen og et symbol for Guden (f.eks. et par figurer, eller et skjell og en stein eller kongle, eller hva som helst som du selv føler for.)

Det er også vanlig med symboler for de fire elementene: en skål med vann, røkelse, lys, pentakkel (disk, skive) eller en bolle med jord. Dessuten er salt en viktig ingrediens.

Mange pleier også gjerne å pynte alteret med blomster eller blader eller kvister med rognebær o.l. alt etter årstiden. De fleste pleier å legge sine athamer på alteret når de ikke bruker dem, og gjerne krystaller eller andre gjenstander som de har lyst til å lade opp eller konsekrere, så innimellom hender det at alteret blir for lite samme hvor stort man lager det. På alteret eller i umiddelbar nærhet bør man ha et beger med vin og noen kaker. (Har man ikke det, bruker man det man har for hånden, f.eks. vann/té og brød.)

Man markerer også stedet, sirkelen, med et lys i hver himmelretning (ved sirkelens ytterkant).

Ideelt sett har man et bål i midten, men like bra er en gryte med lys (når man gjør ritualer innendørs!). (Når man jobber alene, kan man spre et lite skjerf i midten, legge en krystall der, og gjerne et lys og/eller noen blomster og litt røkelse, og da er det alteret ferdig. – Alle finner vel sin personlige vri.)

Man starter med at en heks koster/feier sirkelen med en sopelime/heksekost for å koste vekk alle negative innflytelser og vibrasjoner og for å rense stedet rent fysisk. Deretter renses stedet med salt og vann og markerer med det også grensen for sirkelen.

Det kan gjøres på følgende måte:

Hold din athame over vannet og si f.eks.:

«Store Mor, velsign dette vann, slik at det i din tjeneste kan være med og rense denne sirkel. »

Hold dernest din athame over saltet og si:

«Store Mor, velsign dette jordens salt, slik at det i din tjeneste kan være med og rense denne sirkel.»

Bland deretter litt av saltet i vannet og si:

«Husk at liksom saltet renser vannet, slik renser også smerten sjelen.»

Hold skålen med salt og vann opp foran deg og si:

«Jeg hilser deg kraft av denne jord, salt og vann forent. Jeg kaller deg fram i glede og respekt for at du skal rense denne sirkel.»

Gå deretter deosil (medsols) og sprinkle vannet langs sirkelens ytterkant (start i nord). Det er også vanlig å rense deltakerne i sirkelen med vannet (kvinne på mann, mann på kvinne, eller hvis du er alene på deg selv). Dette kan du gjøre ved å sprinkle litt vann på dem eller stryke det over pannen.

Gå deretter rundt sirkelen med røkelsen (løft den gjerne en smule i de fire hjørnene), og rens deretter deltagerne eller deg selv på samme måte som med vannet. (Hold røkelsen foran hver deltaker og vift røken foran dem / på dem.)

Så trekker du sirkelen (dvs. du går langs sirkelens ytterkant og «tegner» sirkelen i luften med din athame, stav eller hånd). Du starter i nord, men begynner ikke å si noe før du er i øst. (Symbolsk betydning: Nord/vinter, Guden og Gudinnen er usynlige, begge i underverdenen.) Man hever gjerne hånden eller athamen en smule der man kommer til å ha åpning i sirkelen (dvs. der man kommer til å gå ut og inn av sirkelen når man må), i nordøst, – eller der det måtte passe med terrenget.

Du sier f.eks.:

«Jeg påkaller deg, o Sirkel av kraft, for at du skal bli (et møtested for kjærlighet, fred og glede, et vern mot all ondskap,) et grenseland mellom menneskenes verden og de Mektige Krefters domene, et beskyttet sted for den kraft vi vil reise i din midte, hvorpå jeg velsigner deg og konsekrerer deg i navnene til ………… og ………… » (Gud og Gudinne.)

Når sirkelen er kastet, danner den en grense, synlig eller usynlig, som en vegg, som man ikke uten videre trår over eller går igjennom. Hvis man må ut av sirkelen etter at den er trukket, lager men seg en symbolsk åpning, og forsegler denne når man er kommet inn i sirkelen igjen!

Dernest følger påkalling av de fire elementvokterne. Du starter i øst og slutter i nord. Du kan påkalle vokterne uten navn, eller du kan personifisere dem.

Still deg ved sirkelens ytterkant ved det lyset som markerer retning øst, og si f.eks.:

«Jeg (vi) påkaller deg mektige vokter i øst (sør, vest, nord), hersker over luftens element (ild, vann, jord), og ber deg komme hit og vokte denne sirkel for oss og være vitne til våre ritualer. Vær hilst og velkommen!» (Man gjør det samme i de fire retningene.)

Etter dette kan man gjerne ta Hekserunen. Da danser man rundt sirkelen hånd i hånd mens man messer/synger og bygger opp en «kjegle» av kraft.

Deretter påkalles Gudinnen og Guden og man ber dem om å komme inn i sirkelen. Man kan også be dem stige ned i en spesiell prest og prestinne. Slik vil det gjerne være under en sabbatsfeiring, og som oftest vil det være en prestinne som påkaller Guden, og en prest som påkaller Gudinnen. (Forskjellige navn vil gjerne bli brukt alt etter hvilken sabbat det er, og etter hvilke aspekter ved det Guddommelige man ønsker å påkalle.) Man kan selvfølgelig også påkalle Guden og Gudinnen med felles sang/dans/tromming osv.

En fast og viktig ingrediens på alle møter er festen. Man feirer livet og døden og gudene og seg selve.

Når sabbatsritualet er ferdig, og/eller man har gjort det man skal av arbeid (f.eks. healing), er det tid for kaker og vin. Selvfølgelig kan man si hva man vil når man velsigner kaker og vin. Vinen skal oppløfte sinnet, og maten skal styrke kroppen.

Velsignelsen av kaker og vin kan også gjøres som et symbol på foreningen av det maskuline og det feminine:

Er man et par, holder presten begeret med vin. Prestinnen holder sin athame mellom håndflatene, stikker spissen ned i begeret og sier:

Som athamen er symbol for mannen, er begeret symbol for kvinnen, og forent bringer de velsignelse.

Videre holder presten fatet med kaker fram for prestinnen og sier:

«O, mest hemmelige dronning, velsign du denne spise for våre kropper, så den gir helse, rikdom, glede, styrke og fred, og kjærlighetens oppfyllelse som er evig lykke. » Prestinnen berører hvert kakestykke med spissen av sin athame.

Man kan selvfølgelig også gjøre det enklere, med å si f.eks.:

«Måtte Gudinnen velsigne disse kaker / denne maten så den gir styrke og helse til våre kropper! »

Og:

«Måtte Guden og Gudinnen velsigne denne vin / drikke så den gir oss glede og oppløfter vår sjel! »

Vinen og kakene blir sendt rundt i sirkelen og avlevert til nestemann med et kyss. Under festen blir det som regel sunget og trommet og danset.

En annen måte

Det er beleilig å tegne opp sirkelen med kritt eller farge for å kunne se hvor den er etterpå. Man kan også bruke mønsteret i et teppe. Møbler kan plasseres som en markering av grensen for sirkelen. Den eneste sirkelen som er viktig er den som tegnes før hver seremoni med enten en athame eller et sverd (innviet på riktig måte).

Sirkelen er oftest 9 fot (2,7432 m), hvis den ikke tegnes for et veldig spesielt formål. Der skal være to ytre sirkler med 6 tommer mellom (15,24 cm) slik at den ytterste sirkelen har en diameter på 11 fot (3,3528 m).

1. Velg et passende sted, ta en sigd, en krumsabel eller en athame og stikk den i sentrum av sirkelen. Fest en målesnor som er 4,5 fot (1,3716 m). Tegn opp sirkelen med sverdhjaltet eller kniven med det svarte håndtaket. La det alltid være igjen en dør mot nor. Lag tre sirkler som beskrevet over og skriv mektige navn mellom dem.

2. Innvi salt og vann: Berør vannet med athamen samtidig som du sier: «Jeg besverger deg, vannets skapning, at du kaster ut fra deg alle urenheter og forurensninger, slik at de ikke skader meg. » Berør saltet med athamen og si: «Velsign saltets skapning, og la all ondskap og hindring bli kastet ut. La alt godt komme inn, fordi uten deg kan man ikke leve. Derfor velsigner og besverger jeg deg å hjelpe meg.»

3. Legg saltet i vannet.

4. Stenk sirkelen med vannet.

5. Tenn lys og si: «Jeg besverger deg, ildens skapning, at hver type ånd forlater deg, og blir ute av stand til å skade og narre på noen som helst måte.»

6. Advar eventuelle partnere, gå inn i sirkelen og lukk dørene med 3 pentagramr.

7. Erklær hva dere skal jobbe med.

8. Gå rundt i ring 3 eller flere ganger før dere begynner arbeidet.

9. Påkallelse: «Jeg påkaller, rør og kaller dere opp. Mektige fra øst, sør, vest og nor. Hils dem og tegn et pentagram med sverdet eller athamen. Begynn fra toppen og ned til venstre.

Lukke sirkelen

Når man skal avslutte sirkelen, går man igjen rundt til vokterne. Da er det naturlig å gå motsols,(da starter man i nord), men mange gjør det medsols.

Man sier da følgende:

«Mektige vokter i nord (vest, sør, øst), vi takker for at du kom hit og voktet denne sirkel for oss. Takk og farvel. »

Og dernest sies ofte:

«Sirkelen er åpnet, men ikke brutt. Vær vis og velsignet og velkommen igjen! »

Selvfølgelig kan man gjøre alt sammen alene. Er man flere, er det som regel en prestinne som gjør «vann og salt» (de kvinnelige elementene), og en prest som går rundt med røkelsen og eventuelt et lys (de mannlige elementene). Ofte er det også en prest som påkaller vokterne, og noen ganger står en prestinne sammen med ham og holder symbolet for det aktuelle element.

Men det er alltid en prestinne som trekker sirkelen (når man ikke er en mann alene). Men likevel – mener jeg – bør alle ha prøvd seg på alt, og alle bør også lage en sirkel alene med seg selv!!! Og det finnes ingen regler som sier det skal gjøres sånn som jeg har skissert!

Hekserunen

De som er i sirkelen skal nå samles og ta hverandre i hendene, chante verset nedenfor tre ganger, først stille og så bygge det opp. Normalt er det enklere å ta hekserunen når du jobber sammen med noen, for å få denne ringeffekten når man spinner opp energier. Hvis du er alene kan du likevel chante denne tre ganger, og f. eks bevege deg litt rundt i sirkelen mens du gjør det.

«Eko, eko Azarak
Eko, eko Zamilak
Eko, eko Kernunnos
Eko, eko Aradia»

Lage en dør i sirkelen

Noen ganger må du forlate sirkelen. Dette er helt OK, men hvis du passerer grensene blir sirkelen oppløst. For å unngå dette må du lage en dør.

Snu deg mot nordøst. Hold athamen slik at spissen peker nedover nær bakken. Se og føl sirkelen foran deg. Gjennombor sirkelens energivegg og skisser er buegang, høy nok å gå gjennom og beveg deg motsols rundt sirkelen ca 1 meter. Rør spissen opp ved buens midtpunktogn edden andre siden til den er nær bakken.

Mens du gjør dette, se for deg at denne delen av sirkelens energi blir sugd tilbake inn i athamen. Dette skaper et tomrom som tillater at man går inn og ut av sirkelen. Trekk athamen ut av sirkelveggen. Du kan nå bevege deg fritt ut av sirkelen.

Når du er kommet tilbake inn i sirkelen, lukk døren ved å plassere athamen ved det lavere nordøstre punktet av buegangen. Skisser sirkelens parameter medsols. Som om du tegnet opp den biten på nytt, se for deg en blå eller fiolett energi som flimrer ut fra bladet og sammenføyer seg med resten av sirkelen. Så er det gjort!

Blomstersirkelen

Den magiske sirkelen kan formes med en krans av blomster som er helliget til Gudinnen og Guden. Alternativt kan blomster spres rundt sirkelens ytterkant. Punktstenene kan omringes med friske blomster og urter som passer til elementene. Eks:

Nord: mais, sypress, bregne, kaprifol, hvete, jernurt

Øst: akasie, bergamott, kløver, løvetann, lavendel, sitrongress, mynte, misteltein, persille, furu

Sør: basilikum, nellik, seder, krysantemum, dill, ingefær, heliotrop, kristtorn, einer, ringblomst, peppermynte

Vest: epleblomster, kamelia, kattemynte, påskelilje, svarthyll, gardenia, drue, lyng, sjasmin, orkidé, sitronmelisse

Friske blomster kan legges på alteret. Hvis ingen er tilgjengelige, kan grønne ting som bregner brukes.Når du kaster en sirkel rundt et tre, kan du (hvis du vil) bruke frukt, nøtter, blader eller blomster for å markere sirkelen. Alle disse kan brukes i tilegg til tauet og steinene.

Hjemmesirkelen

Magiske planter som vokser utenfor hjemmet i beholdere, kan plasseres rundt sirkelen eller på alteret for et ritual. Hvis du primært arbeider innendørs, velg ut et ulikt antall hellige planter og dyrk dem i ditt rituelle område. Hvis de trenger mer lys, kan du flytte dem ut og så flytte dem inn igjen da du skal ha et ritual. Gi dem energi og kjærlighet, og de vil hjelpe deg i din hylling og magi.

Alle planter som ikke er giftige kan brukes, men disse anbefales:

Afrikansk fiol, Rød storkenebb, Kaktus (alle typer), Rose, Bregner (alle typer), Rosegeranium, , Kristtorn, Rosemarin, Isop, Ti (Cordyline terminalis), Palmer (alle typer), Wax Plant (Hoya carnosa).

Celebranten

Bær friske blomster og urter i ditt hår (og på din kropp, hvis du vil) under ritualene. Kranser på hodet og lignende er alltid passende for vår- og sommerritualer. Bruk eik og furu ved vinterritualer.

Du kanskje vil ha et halsbånd av urter og frø, som for eksempel; tonkabønner, hele muskatnøtter, stjerneanis, eikenøtter og andre frøn og nøtter trædd på naturfiber. Strenger av små furukongler kan også brukes.

For fullmåneritualer, som avholdes om natten, bær nattblomstrende, velluktende blomster for å gjennomstrømme deg selv med måneenergier.

Drikke

Hvis du vil unngå å bruke vin, som lenge er blitt brukt i religiøse og magiske ritualer, finnes det mange andre drikker som kan brukes for å utbringe en skål til Gudinnen og Guden. Blant disse finner man:

Sabbat: eplejuice, druejuice, grapefruktjuice, appelsinjuice, ananasjuice, svart té, lett mjød, guajavanektar, kanelkaffe, ingefærte, hibiskuste

Esbat: limonade, aprikosnektar, mangonektar, pærenektar, papayanektar, ferskennektar, sjasminte, peppermyntete, roseknoppte, melk

Pin It on Pinterest

Share This