The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Sjamansk binding

Utvikle klarsynAstral ProjeksjonSe Aura | Sjamansk binding | Skjerming

Det finnes fem hovedmåter å forholde seg til en ånd. Den første regelen er at, i en hvilken som helst omgang mellom eksistens og eksistens, må uansett forholdet være klargjort hvis noen brukbar kommunikasjon skal kunne finne sted. Det spiller ingen større rolle hva forholdet er, så lenge det er klart. Disse fem hovedmåtene er:

  1. Binding gjennom Gave.
  2. Binding gjennom Kjærlighet.
  3. Binding gjennom Byttehandel.
  4. Binding gjennom Ånd.
  5. Binding gjennom Våpen.

Fordi den siste, i min mening, er den minst ønskede, begynner vi der: Binding gjennom våpen, brukes kun da en ånd eller eksistens kommer til en med noe ubehagelig i tankene, og kun hvis det ikke finnes noen annen utvei. Det er litt som å tvinge en ånd inn i en flaske (de gamle åndene fra Tusen og en natt var veldig slue, og kunne like godt fortære den som slepte dem frie, som å og dem ønsker…): først må du ha overlegen styrke og overlegen vilje, om en masse årsaker…

Binding gjennom ånd er definitivt å foretrekke: Dette er den forbindelsen duu har med dine totemdyr: En forbindelse mellom liker, uansett form. Det skjer vanligvis med deg, i stedet for at du får det til å skje.

Å binde gjennom byttehandel er å tilby noe i utbytte for det du ønsker å få. Det er nødvendig å finne en eksistens som er villig til å byttehandle med deg. Etter en tid kan du komme inn i en rutine som gjør at det går over i binding gjennom gave.

Å binde gjennom gave innebærer da sjamanen lar en gave ligge igjen eller gir en gave, og forventer seg hjelp senere. Dette kan være fallet da en ånd kommer til deg for hjelp, men dette ses mer på som byttehandel. Dette er et mye mer komfortabelt forhold enn byttehandel, da byttehandeler noe du gjør en eller to ganger, mens gaver er noe mer meningsfylt og langvarig.

Å binde gjennom kjærlighet er egentlig å starte en vennskap (eller noe dypere) med en ånd. Mange sjamaner sier at det forholdet de har til sine åndehjelpere/guider er et kjærlighetsforhold. Noen sier at de er sjelsfrender med sine guider.

Pin It on Pinterest

Share This