The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Shamansk bindning

Det finns fem huvudsakliga sätt att förhålla sig till en ande. Den första regeln är att, i vilket som helst umgänge mellan existens och existens, måste förhållandet vara klargjort om någon brukbar kommunikation ska kunna ske. Det spelar ingen större roll vad föhållandet är, så länge det är klart. Dessa fem huvudsätt är:

  1. Bindning genom Gåva.
  2. Bindning genom Kärlek.
  3. Bindning genom Byteshandel.
  4. Bindning genom Ande.
  5. Bindning genom Vapen.

På grund av att den sista, i min mening, är den minst önskade, börjar vi där: Bindning genom vapen, används endast när en ande eller existens kommer till en med något obehagligt i tankarna och endast om det inte finns någon annan utväg. Det liknar lite på att tvinga en ande in i en flaska (de gamle andarna från Tusen och en natt var väldigt sluga och kunde lika gärna förtära den som släppte dem fria, som att ge dem önskningar…): först måste du ha överlägsen styrka och överlägsen vilja och en massa orsaker…

Bindning genom ande är definitivt att föredra: Det är den förbindelsen du har med dina totemdjur: En förbindelse mellan likar, oavsett form. Det sker vanligtvis med dig, i stället för att du får det att ske.

Att binda genom byteshandel er att erbjuda något i utbyte för det du önsker att få. Det är nödvendigt att finna en existens som är villig att byteshandla med dig. Efter en tid kan du komma in i en rutin som gör att det går över i bindning genom gåva.

Att binda genom gåva innebär att shamanen låter en gåva ligga kvar eller ger en gåva och förväntar sig hjälp senare. Dette kan vara fallet när en ande kommer till dig för hjälp, men detta ses mer på som byteshandel. Detta är ett mycket mer komfortabelt förhållande än byteshandel, då byteshandel är något du gör en eller två gånger, medan gåvor är något mer meningsfyllt och långvarigt.

Att binda genom kärlek är egentligen att starta ett vänskap (eller något djupare) med en ande. Många shamaner säger att det förhållandet de har till sina andehjälpare/guider är ett kärleksförhållande. Några säger att de är själsfrender med sina guider.

Pin It on Pinterest

Share This