The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Monroes metoder for astral projeksjon

Utvikle klarsyn | Astral Projeksjon | Se AuraSjamansk bindingSkjerming

En av hovedbarriærene folk som lærer seg astral projeksjon møter er frykt. Mange er redde for at de skal dø, eller skades på en eller annen måte som et resultat av deres projeksjon. Ingen ting kunne være lengre fra sannheten. The Canterbury Institute, som er berømt for sine okkulte studier, utførte en test på projeksjon på over 2000 personer. Ingen ble skadet på noen måte, og tre år senere har ingen klaget over problemer som følge av dette eksperiment.

Når du er på det klare med at du ikke kan skades av projisering, bør du følge monroe’s teknikker skritt for skritt.

1. skritt:

Slapp av i kroppen. Progressiv muskelavslapping sammen med dyppusteteknikker (pust inn 1, pust ut 2, pust inn 3. til 50 eller 100) fungerer godt.

2. skritt:

Gå inn i stadiet rett før du sovner. (Det hypnagogiske stadium.) En måte å gjøre dette på er å holde nedre delen av armen opp, mens overarmen ligger på sengen/bakken. Da du sovner faller armen ned og du våkner.

En annen måte er å konsentrere deg om et objekt. Når andre bilder begynner å komme inn i dine tanker har du nådd frem. Se passivt på disse bildene. Dette vil hjelpe deg holde dette stadium av nesten-søvn. Monroe kaller dette stadium for Tilstand A.

3. skritt:

Fordyp dette stadium. Begynn å rense ditt sinn, observer ditt synsfelt gjennom lukkede øyne. Gjør ikke noe mer på en stund. Bare se gjennom dine lukkede øyne på mørket foran deg. Etter en stund merker du kanskje lysmønster. Dette er kun nerveutladinger. De har ikke noen spesifikk effekt. Ignorer dem.

Når de slutter har du kommet inn i det som Monroe kaller Tilstand B. Herfra må man gå inn i et enda dypere stadium av avslapping som kalles Tilstand C. Et stadium av slik avslapping at du mister all bevissthet om kroppen og sensorisk stimulasjon. Du er nesten i et tomrom i hvilket din eneste kilde for stimulasjon vil være dine egne tanker.

Det ideelle stadium for å forlate sin kropp er Tilstand D. Dette er Tilstand C når det er frivillig nådd fra et uthvilt og forfrisket tilstand og ikke er en effekt av normal trøtthet. For å nå Tilstand D foreslår Monroe at du prøver å nå det om morgenen etter en kort blund.

4. skritt:

Gå inn i et stadium av vibrasjon. Dette er den viktigste delen av teknikken, og også den mest uklare. Mange projisører har merk disse vibrasjonene i begynnelsen av en projeksjon. De kan oppleves som en mild kribling, eller som elektrisitet fosser gjennom kroppen. Årsaken er et mysterium. Det kan være den astrale kroppen som forsøker å forlate den fysiske. For å komme til dette stadium gir Monroe følgende veiledning:

 1. Fjern alle smykker og andre ting som kan berøre din hud.
 2. Mørklegg rommet slik at ikke lys kan sees gjennom dine øyenlokk, men steng ikke ut alt lys.
 3. Ligg ned med kroppen på en nord-sør akse, med ditt hode mot den magnetiske nordpolen.
 4. Løsne alle klær, men forbli tildekket slik at du er litt varmere enn hva som ellers ville vært komfortabelt.
 5. Forsikre deg om at du er i et lokale, og en tid da absolutt ingen lyd kan forstyrre deg.
 6. Gå inn i et stadium av avslapping.
 7. Gi deg selv en mental påminnelse om at du skal huske alt som skjer under den kommende sesjonen som er gunstig for ditt velvære. Repeter denne fem ganger.
 8. Begynn å puste gjennom halvåpen munn.
 9. Mens du puster, konsentrer deg om tomrommet foran deg.
 10. Velg et punkt ca 30 cm foran din panne, skift så ditt referansepunkt til ca 2 meter.
 11. Snu punktet 90 grader opp ved å tegne en innbilt linje parallell til din kroppsakse opp og over hodet. Fokuser der og strekk deg etter vibrasjonene på det punktet og trekk dem tilbake inn i din kropp. Selv om du ikke vet hva disse vibrasjonene er, vil du vite da du har fått kontakt med dem.

5. skritt:

Lær deg å kontrollere vibrasjonsstadiet. Øv deg å kontrollere dem mentalt ved å skyve dem inn i ditt hode, ned til tærne, tving dem til å bølge gjennom hele din kropp og produsere vibrasjonsbølger fra hode til fot. For å få til denne bølgeeffekten, konsentrer deg om vibrasjonene og skyv en bølge fra hodet og veiled den ned til føttene.

Øv på dette til du kan lage disse bølgene på kommando. Når du har kontroll over vibrasjonsstadiet er du klar til å forlate kroppen.

6. skritt

Begynn med en delvis separasjon. Nøkkelen her er tankekontroll. Hold ditt sinn fast fokusert på tanken at forlate kroppen. Ikke la det vandre. En flygende tanke kan få deg at miste kontrollen over dette stadium. Begynn å utforske UKO’en (Utenfor-Kroppen-Opplevelse) ved å slippe en fot eller en hånd av den «andre» kroppen.

Monroe foreslår at du strekker ut lemmet til du kommer i kontakt med en kjent gjenstand, som for eksempel veggen ved din seng. Skyv det så gjennom objektet. Returner lemmet ved å legge det på samme plass som det fysiske, mink vibrasjonsstadiet og avslutt eksperimentet. Ligg i ro til du har kommet tilbake til normalen helt og holdent. Denne øving vil forberede deg for full separasjon.

7. skritt

Atskill deg selv fra din kropp. En metode er å tenke på å bli lettere og lettere etter å ha nådd vibrasjonsstadiet. Tenk på hvor trivelig det ville være å flyte oppover. Hold denne tanken for alt i verden, og la ikke noen andre tanker avbryte den. En UKO vil skje naturlig på dette tidspunkt.

En annen metode er «Rotasjonsmetoden» eller «roll-out» teknikken. Når du har nådd vibrasjonsstadiet, prøv å snu deg som om du snudde deg i din seng. Ikke prøv å snu deg fysisk. Prøv å vri din kropp fra toppen og ned, og rull over i din andre kropp ut av ditt fysiske jeg. Nå er du ute av kroppen men ved siden av den. Tenk på å flyte oppover, og du bør finne deg selv flytende over kroppen.

Kilde: Leaving The Body: A Complete Guide to Astral Projection, D. Scott Rogo, Prentice Hall Press

Pin It on Pinterest

Share This