The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Kombinationer och relationer

Kartomanti | Korttolkningar | Kombinationer och relationer

Betydelsefulla kombinationer och förhållanden mellan korten i ett upplägg har kollektiva betydelser som ger ökad insikt i problem och situationer.

Kvartett, trio och par:

Fyra Äss – Triumf
Tre Äss – Harmoni
Två Äss – Återförening
Fyra Kungar – Ära och succé
Tre Kungar – Gott stöd
Två Kungar – Goda rådgivare
Fyra Damer – Skandal
Tre Damer – Skvaller
Två Damer – Nyfikenhet
Fyra Knektar – Strid
Tre Knektar – Gräl
Två Knektar – Diskussioner
Fyra Tior – En förändring till det bättre
Tre Tior – Tillbakabetalningar
Två Tior – Turen skiftar
Fyra Nior – Oväntad medgång
Tre Nior – Succéfyllt företagande
Två Nior – Kommande tillfredsställelse
Fyra Åttor – Bekymringar
Tre Åttor – Bördorna blir mindre
Två Åttor – Instabilitet
Fyra Sjuor – Likhet
Tre Sjuor – Uppfyllning
Två Sjuor – Inbördes kärlek
Fyra Sexor – Oväntade svårigheter
Tre Sexor – Hårt arbete
Två Sexor – Motsättningar
Fyra Femmor – Personlig lycka
Tre Femmor – Personlig tillfredställelse
Två Femmor – Personlig osäkerhet
Fyra Fyror – Lika chanser
Tre Fyror – Goda chanser
Två Fyror – Små chanser
Fyra Treor – Hopp
Tre Treor – Stabilitet
Två Treor – Val
Fyra Tvåor – Korsvägar
Tre Tvåor – Förändring av riktningen
Två Tvåor – Skilda vägar
Jokern – Låt dig inte lura, detta är en okänd storlek

Betydelsefulla förhållanden:

Ruter Äss bland flera hjärter – Affärer och nöjen passar inte ihop
Ruter Äss bland flera klöver – Affärsspörsmål som beror på pengar kommer i fokus
Spader Äss bland flera hjärter – Känslomässiga problem
Spader Äss bland flera ruter – Svårigheter i arbetet eller med karriär och ambitioner
Hjärter Äss bland flera klöver – Givmildhet
Hjärter Äss bland flera ruter – Kärlek och romantik i förbindelse med en resa eller arbete
Klöver Äss bland flera ruter – Rikedom och högre social status
Klöver Äss bland flera spader – Ekonomiska problem
Flera olika bildkort – Social aktivitet, fest
Ett bildkort mellan två kort med samma tal eller värde – Någon får stöd eller blir hämmad av sina omgivningar
En Knekt vid siden av en Kung eller en Dam – Beskydd
Spader Dam mellan en Kung och en annan Dam – En förbindelse kommer att bli bruten
Spader Åtta och spader Nio tillsammans – Hälsomässiga problem
En Knekt bland flera ruter – Ett bud kommer med viktiga nyheter eller information
Ruter Nio och ruter Tio tillsammans – En resa på eller över vattnet
Hjärter Nio och ruter Tre tillsammans – En stabil kärleksaffär

Kombinationer och relationer

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This