The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Kombinationer och relationer

Kartomanti | Korttolkningar | Kombinationer och relationer

Betydelsefulla kombinationer och förhållanden mellan korten i ett upplägg har kollektiva betydelser som ger ökad insikt i problem och situationer.

Kvartett, trio och par:

Fyra Äss – Triumf
Tre Äss – Harmoni
Två Äss – Återförening
Fyra Kungar – Ära och succé
Tre Kungar – Gott stöd
Två Kungar – Goda rådgivare
Fyra Damer – Skandal
Tre Damer – Skvaller
Två Damer – Nyfikenhet
Fyra Knektar – Strid
Tre Knektar – Gräl
Två Knektar – Diskussioner
Fyra Tior – En förändring till det bättre
Tre Tior – Tillbakabetalningar
Två Tior – Turen skiftar
Fyra Nior – Oväntad medgång
Tre Nior – Succéfyllt företagande
Två Nior – Kommande tillfredsställelse
Fyra Åttor – Bekymringar
Tre Åttor – Bördorna blir mindre
Två Åttor – Instabilitet
Fyra Sjuor – Likhet
Tre Sjuor – Uppfyllning
Två Sjuor – Inbördes kärlek
Fyra Sexor – Oväntade svårigheter
Tre Sexor – Hårt arbete
Två Sexor – Motsättningar
Fyra Femmor – Personlig lycka
Tre Femmor – Personlig tillfredställelse
Två Femmor – Personlig osäkerhet
Fyra Fyror – Lika chanser
Tre Fyror – Goda chanser
Två Fyror – Små chanser
Fyra Treor – Hopp
Tre Treor – Stabilitet
Två Treor – Val
Fyra Tvåor – Korsvägar
Tre Tvåor – Förändring av riktningen
Två Tvåor – Skilda vägar
Jokern – Låt dig inte lura, detta är en okänd storlek

Betydelsefulla förhållanden:

Ruter Äss bland flera hjärter – Affärer och nöjen passar inte ihop
Ruter Äss bland flera klöver – Affärsspörsmål som beror på pengar kommer i fokus
Spader Äss bland flera hjärter – Känslomässiga problem
Spader Äss bland flera ruter – Svårigheter i arbetet eller med karriär och ambitioner
Hjärter Äss bland flera klöver – Givmildhet
Hjärter Äss bland flera ruter – Kärlek och romantik i förbindelse med en resa eller arbete
Klöver Äss bland flera ruter – Rikedom och högre social status
Klöver Äss bland flera spader – Ekonomiska problem
Flera olika bildkort – Social aktivitet, fest
Ett bildkort mellan två kort med samma tal eller värde – Någon får stöd eller blir hämmad av sina omgivningar
En Knekt vid siden av en Kung eller en Dam – Beskydd
Spader Dam mellan en Kung och en annan Dam – En förbindelse kommer att bli bruten
Spader Åtta och spader Nio tillsammans – Hälsomässiga problem
En Knekt bland flera ruter – Ett bud kommer med viktiga nyheter eller information
Ruter Nio och ruter Tio tillsammans – En resa på eller över vattnet
Hjärter Nio och ruter Tre tillsammans – En stabil kärleksaffär

Kombinationer och relationer

Pin It on Pinterest

Share This