The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Pentagrammet

Pentagramts symbolism

 • Talet 5 har alltid räknats som mystiskt och magiskt, men också väldigt mänskligt.
  • Vi har fem fingrar/tår på varje extremitet.
  • I vanliga fall har vi fem sinnen – syn, hörsel, lukt, smak och känsel.
  • Vi har fem faser i livet – födelse, adolescens, coitus, föräldrastånd och död (Det finnas andra sätt att räkna detta på).
 • Talet fem är associerat med Mars. Det betyder stränghet, konflikt och harmoni genom konflikt.
 • I kristendomen finner vi Jesu fem sår på korset.
 • I islam är det fem pelare i tron och fem bönestunder per dag.
 • Medelålderriddaren hade fem dygder – generositet, hövlighet, kyskhet, ridderlighet och fromhet. Dessa symbolizeras i Sir Gawain’s pentagram inriktning.
Pentagramt
 • Wicca kyssen är femdubbel – fötter, knän, moderliv, bröst och läppar.
 • Pentagramt har länge beskrivits som et skydd mot ont, en symbol för konflikt som värnar bäraren och hemmet.
 • Pentagramt har fem spetsar och en sköteformad, defensiv, beskyddande pentagon i centrum.
 • Det finns fem element, fyra av materia (Jord, Luft, Eld och Vatten) och den väsentliga Ande. Dessa kan ställas upp runt pentagramts spetsar. Dessa placeras efter densitet – Ande (eller Eter), Eld, Luft, Vatten, Jord. Jord och Eld är basala, fasta; Luft och Vatten är fria, flytande.
 • En spets upp står för att anden härskar över materien (sinnet över lemmarna). Det är en symbol för rättskaffenhet. Två spetsar upp och en (ande) ner, underdånig ligger vikten på människans köttsliga natur.
 • De geometriska proportionerna hos det rektangulära pentagramt är de samme som hos det gyllene snittet. Den gyllne proportion har älskats av konstnärer sedan renässansen och har också funnits i post-hellensk konst och i den geomantiska planeringen av tempelplatser der rektanglar sågs som mest behagliga för ögat. Här är förhållandet mellan längden av de två sidorna likt förhållandet mellan den längre sidan till summan av de två kortare. Eller:a/b = b/a+b = a+b/a+2b = a+2b/2a+3b = 2a+3b/3a+5b.

Om en fyrkant läggs till långsidan av den gyllene rektangeln, skapas en större gyllen rektangel. Om man fortsätter denna progression formas basen för en nautilusspiral.

 • Förhållandet mellan avstånden mellan två av spetsarna, och pentagramts totala bredd är i den gyllne proportionen. Det är också förhållandet mellan höjden över den horisontala linjen och den under. Det samma gäller förhållandet mellan den centrala delen av en linje till den yttre.Detta förhållande formar grunden för Fibonacci’s talserie 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 osv, där varje tal skapas genom att addera de två tidigare talen.

Fibonacci’s talserie finns överallt i naturen. Till exempel i mönstret hos en blomma eller ett blad. Många blommor och frukter utvisar själva femdubbel symmetri.

Pentagramt kan vara en sammanflätad linje som symbolizerar magins nätspinnande kraft. Den nedstigande ande-jord linjen kan passera under (manlig) eller över (kvinnlig) vatten-luft linjen för att ge två lite olika former.

Öppet pentagram

Ett pentagram kan vara öppet, utan en cirkel runt. Detta är den aktiva formen och symbolizerar ett utgående från sig själv, förberedd på konflikt, uppmärksam, aktiv. (Om man bär ett öppet pentagram måste man vara uppmärksam på faran vid att de skarpa spetsarna sticker en i skinnet lite nu och då!) Som en Pagan symbol representerar det öppna pentagramt en öppen, aktiv tillnärmning.

Cirklat pentagram

En cirkel runt pentagramt begränsar och beskyddar. Cirkeln symbolizerar evighet och oändlighet, livets och naturens cykler. Det cirklade pentagramt är den passiva formen och implicerar den magiska cirkelns spirituella begränsning, i överensstämmelse med magins traditionella diskretion, och den personliga, individuella naturen hos Paganism, och dess inte-värvande karaktär.

Inverterat pentagram

Pentagramt kan inverteras med en spets ner. Det implicerar att anden är underordnad materien, att människan är underordnad sina köttsliga lustar.

Det inverterade pentagramt har setts av många som en symbol för den mörka sidan, och är hatat som en ond symbol. Fundamentalistiska kristna ser alla pentagram som onda symboler.

Emellertid är detta något nytt, och det inverterade pentagramt är symbolen för den Gardnerianska andragradsinvigningen. Det representerar då häxans behov för att lära sig möta mörkret invändigt, så att det inte senare stiger upp och tar över kontrollen.

Pentagramts centrum implicerar ett sjätte skapande element – kärlek. Som kontrollerar från insidan och härskar över materie och ande genom vilja och den kontrollerade magiska riktningen av sexuella energier. Detta är en annan invigningsläxa.

Pin It on Pinterest

Share This