The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Pentagrammet

Pentagramts symbolisme

 • Tallet 5 har alltid vært regnet som mystisk og magisk, men også veldig menneskelig.
  • Vi har fem fingrer/tær på hver ekstremitet.
  • Til vanlig har vi fem sanser – syn, hørsel, lukt, smak og kjensel.
  • Vi har fem faser i livet – fødsel, adolescens, coitus, foreldrestand og død (Det finnes andre måter å regne dette på).
 • Tallet fem er assosiert med Mars. Det betyder strenghet, konflikt og harmoni gjennom konflikt.
 • I kristendommen finner vi Jesu fem sår på korset.
 • I islam er det fem pilarer i troen og fem bønnestunder per dag.
 • Middelalderridderen hadde fem dyder – sjenerøsitet, høflighet, kyskhet, ridderlighet og fromhet. Disse symbolizeres i Sir Gawain’s pentagram innretning.
Pentagramt
 • Wicca kysset er femdobbelt – føtter, knær, morsliv, bryst og lepper.
 • Pentagramt har lenge blitt beskrevet som en beskyttelse mot onde, et symbol for konflikt som verger bæreren og hjemmet.
 • Pentagramt har fem spisser og en skjødeformet, defensiv, beskyttende pentagon i sentrum.
 • Det finnes fem elementer, fyre av materie (Jord, Luft, Ild og Vann) og den vesentlige Ånd. Disse kan stilles opp rundt pentagramts spisser. Disse plasseres etter densitet – Ånd (eller Eter), Ild, Luft, Vann, Jord. Jord og Ild er basale, faste; Luft og Vann er frie, flytende.
 • En spiss opp står for at ånden hersker over materien (sinnet over lemmene). Det er et symbol for rettskaffenhet. To spisser opp og en (ånd) ned, underdanig er ligger vekten på menneskets kjødelige natur.
 • De geometriske proporsjonene hos det rektangulære pentagramt er de samme som hos det gyldne snitt. Den gyldne proporsjon har blitt elsket av kunstnære siden renessansen og har også blitt funnet i post-hellensk kunst og i den geomantiske planleggingen av tempelsteder der rektangler ble sett som mest behagelig for øyet. Her er forholdet mellom lengden av de to sidene er lik forholdet mellom den lengre siden til summen av de to kortere. Eller:a/b = b/a+b = a+b/a+2b = a+2b/2a+3b = 2a+3b/3a+5b.

Hvis en firkant legges til langsiden av den gyldne trektangel, skapes en større gylden rektangel. Hvis man fortsetter denne progresjon formes basen for en nautilusspiral. Forholdet mellom avstanden mellom to av spissene, og pentagramts totale bredde er i den gyldne proporsjon. Det er også forholdet mellom høyden over den horisontale linjen og den under. Det samme gjelder for forholdet mellom den sentrale delen av en linje til den ytre.

Dette forhold former grunden for Fibonacci’s tallserie 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144 osv, der hver tall skapes gjennom å addere de to tidligere tallene. Fibonacci’s tallserie finnes overalt i naturen. For eksempel i mønstret hos en blomst eller et blad. Mange blomstre og frukter utviser selv femdobbel symmetri.

Pentagramt kan være en sammenflettet linje som symbolizerer magiens nettspinnende kraft. Den nedstigende ånd-jord linjen kan passerer under (mannlig) eller over (kvinnelig) vann-luft linjen for å gi to litt forskjellige former.

Åpent pentagram

Et pentagram kan være åpent, uten en sirkel rundt. Dette er den aktive formen og symbolizerer et utgående fra seg selv, forberedt på konflikt, oppmerksom, aktiv. (Hvis man bærer et åpnet pentagram må man være oppmerksam på faren ved at de skarpe spissene stikker en i skinnet litt nå og da!) Som et Pagan symbol representerer det åpne pentagramt en åpen, aktiv tilnærming.

Sirklet pentagram

En sirkel rundt pentagramt begrenser og beskytter. Sirkelen symbolizerer evighet og uendelighet, livets og naturens sykluser. Det sirklede pentagramt er den passive formen og impliserer den magiske sirkelens spirituelle begrensning, i overensstemmelse med magiens tradisjonelle diskresjon, og den personlige, individuelle naturen hos Paganisme, og dens ikke-vervende karakter.

Invertert pentagram

Pentagramt kan inverteres med en spiss ned. Det impliserer at ånden er underordnet materien, at mennesket er underordnet sine kjødelige lyster.

Det inverterte pentagramt har blitt sett av mange som et symbol for den mørke siden, og er forhatt som et ondt symbol. Fundamentalistiske kristne ser alle pentagramr som onde symboler.

Imidlertid er dette noe nytt, og det inverterte pentagramt er symbolet for den Gardnerianske andregradsinnvielsen. Det representerer da heksens behov for å lære å møte mørket innvendig, slik at det ikke senere stiger opp og tar over kontrollen.

Pentagramts sentrum impliserer et sjette dannende element – kjærlighet. Som kontrollerer fra innsiden og herser over materie og ånd gjennom vilje og den kontrollerte magiske retningen av seksuelle energier. Dette er en annen innvielselekse.

Pin It on Pinterest

Share This