The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Ursprunglig användning

Häxflaskor | Historia | Urspringliglig Användning | Moderna Versioner | Häxflaskerecept

Att den mest aktiva användelsen sammanfaller med häxjakten, är ingen slump. Rädslan för häxor skapade sätt att skydda sig mot dem. Detta var en tid då minsta olycka, lätt blev tolkad till att den berodde på att en eller annan i familjen hade förbannats av en häxa.

Från den nutida häxans synvinkel, var inte syftet med häxflaskorna särskilt trevligt, de skulle hålla häxor och trolldom undan. Innehållet var tänkt att, inte bare avvärja en angripande häxa, men också få henne att lida de kval det äckliga innehållet orsakade. Enkelt sagt, att vända förbannelsen mot den som förbannade.

Ursprunglig användning

Urinen symbolizerar målet med förbannelsen. Man trodde att den som kastat förbannelsen, och den förbannade var starkt knutna till varandra, och att förbannelsen inte bara träffade det tänkta offret, men också dennes kroppsvätskor. När flaskan placerades så att urinen i flaskan träffades av förbannelsen mot offret, blev flaskan angripen i stället för det tänkta offret. Detta är orsaken till att de gömdes på de specifika platserna. Betydelsen av könshår liknande urinens.

Häxflaskor är verkligen en del av den gamla traditionen med deltagande magi, där syftet var att skada häxan med innehållet av flaskan. Efter vad folk trodde, fick bruken av en häxflaska några gånger häxan själv att knacka på dörren medan hon vred sig i smärta, be om att någon skulle krossa flaskan och lova att bryta förbannelsen.

Man trodde att häxflaskan var aktiv så länge den var undangömd och hel. Folk använde en massa energi på att hitta ett bra gömställe. De som gömdes under eldhärden blev funna först då byggningen revs eller försvann på annat sätt.

Pin It on Pinterest

Share This