The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Opprinnelig bruk

At den mest aktive bruken sammenfaller med heksejakten er ingen slump. Frykten for hekser skapte måter å beskytte seg mot dem på. Dette var en tid da minste uhell lett ble tolket til at det berodde på at en eller annen i familien var blitt forbannet av en heks. Fra dagens heks sin synsvinkel var ikke formålet med hekseflaskene særlig hyggelig, de skulle holde hekser og trolldom unna. Innholdet var tenkt å ikke bare avverge en angripende heks, men også få henne til å lide under de kvaler det ekle innholdet forårsakede. Enkelt sagt, å snu forbannelsen mot den som forbannet.

Opprinnelig bruk

Urinen symbolizerer målet med forbannelsen. Man trodde at den som kastet forbannelsen og den forbannede var sterkt knyttet til hverandre og at forbannelsen ikke kun traff det tiltenkte offeret, men også dennes kroppsvæsker. Når flasken ble plassert slik at urinen i flasken ble truffet av forbannelsen før offeret, ble flasken angrepet i stedet for det tiltenkte offeret. Dette er årsaken til at de ble gjemt på de spesifikke plassene. Betydningen av kjønnshår lignende urinens.

Hekseflasker er virkelig en del av den gamle tradisjonen med deltagende magi, der hensikten var å skade heksen med innholdet av flasken. Etter hva folk trodde, fikk bruken av en hekseflaske enkelte ganger heksen selv til å banke på døren mens hun vred seg i smerte, be om at noen skulle knuse flasken og love å bryte forbannelsen.

Man trodde at hekseflasken var aktiv så lenge den var bortgjemt og hel. Folk brukte en masse energi på å gjemme dem godt. De som ble gjemt under ildstedet er blitt funnet først da bygningen ble revet eller forsvant på annen måte.

Pin It on Pinterest

Share This