The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Sikkerhetsregler

Såpe | Sikkerhet | Utstyr | Prosedyre

Sporing | Sodaaske | Oppskrifter

  • Når du åpner en beholder med lut, absorberer krystallene vann fra luften, noe som kan svekke styrken i luten eller gjøre den til en hard klump. Når den ikke brukes, skal den oppbevares i en tettslutende beholder. Lut reagerer med noen metaller: aluminum, sink, og tinn. Sikre beholdere er varmebestandig steintøy, glass, emalje, rustfritt stål og plastikk.
  • Lut kan være dødelig ved svelging. Lut kan fjerne farge. Hvis lut, lut blandet med vann, eller nylaget såpe stenker på en malt overflate, tørk den av umiddelbart. Vask overflaten med vann og vaskemiddel, vask den så med rent vann og tørk av.
  • Lut, lut blandet med vann og nylaget såpe, kan brenne og/eller irritere huden. Du vil merke at det klør før det begynner å brenne. Lut blandet med vann på huden merkes først ved at huden føles sleip. Skyll dine hender med eddik (syren nøytraliserer basen) og skyll dem så umiddelbart med rennende vann.
  • Siden lut kan brenne huden, kan du tenke deg hva den kan gjøre med dine øyne. Det er vanskelig å skylle øynene mens de brenner og du ikke ser noe. Dette er smertefullt og farlig. Bruk alltid øyebeskyttelse!
  • OBS! Hvis du har små barn, oppbevar lut (og essensielle oljer) i et låst skap. Lut som står på kanten av oppvaskbenken kan lett nås av barn, og kanskje svelges. Å drikke lutvann er som å drikke flytende ild, og enhver som har fått det i seg, skal umiddelbart fraktes til akuttmottaket på sykehuset for behandling!
  • Barn og andre som ikke skjønner risikoen skal ikke være i nærheten da du lager såpe, eller ha tilgang til lagret såpemateriale, spesielt essensielle oljer og lut.

Du kanskje lurer på hvorfor noen skulle ville bade med såpe som inneholder noe så sterkt som lut. Vel, den gode nyheten er at såpe «lages» med lut, men såpe inneholder ikke lut. Luten reagerer med fett, dette skaper (grovt sett) tre molekyler med såpe og en med glyserin. Luten finnes ikke kvar lengre, kun såpe og glyserin.

Såpe

Pin It on Pinterest

Share This