The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Säkerhetsregler

Tvål | Säkerhet | Utrustning | Procedur

Spårning | Sodaaska | Recept

  • Då du öppnar en behållare med lut, absorberar kristallerna vatten från luften, något som kan försvaga styrkan i luten eller göra den till en hård klump. Då den inte används, ska den förvaras i en tättslutande behållare. Lut reagerar med några metaller: aluminum, sink, och tenn. Säkra behållare är värmebeståndigt stengods, glas, emalj, rostfritt stål och plast.
  • Lut kan vara dödligt vid sväljning. Lut kan ta bort färg. Om lut, lut blandat med vatten, eller nygjord tvål stänker på en målad yta, torka av den omedelbart. Tvätta ytan med vatten och tvättmedel, tvätta den så med rent vatten och torka av.
  • Lut, lut blandat med vatten och nygjord tvål, kan bränna och/eller irritera huden. Du kommer att märka att det kliar innan det börjar bränna. Lut blandat med vatten på huden märks först vid att huden känns hal. Skölj dina händer med vinäger (syran neutralizerar basen) och skölj dem så omedelbart med rinnande vatten.
  • Eftersom lut kan bränna huden, kan du tänka dig vad den kan göra med dina ögon. Det är svårt att skölja ögonen medan de bränner och du inte ser något. Detta är smärtfullt och farligt. Använd alltid ögonskydd!
  • OBS! Om du har små barn, förvara lut (och essentiella oljor) i ett låst skåp. Lut som står på kanten av diskbänken kan lätt nås av barn, och kanske sväljas. Att dricka lutvatten är som att dricka flytande eld, och var och en som har fått det i sig, ska omedelbart fraktas till akuten på sjukhuset för behandling!
  • Barn och andra som inte förstår risken ska inte vara i närheten då du gör tvål, eller ha tillgång till lagrat tvålmaterial, speciellt essentiella oljor och lut.

Du kanske undrar varför någon skulle vilja bada med tvål som innehåller något så starkt som lut. Ja, den goda nyheten är att tvål ”görs” med lut, men tvål innehåller inte lut. Luten reagerar med fett, detta skapar (grovt sett) tre molekyler med tvål och en med glycerin. Luten finns inte kvar längre, bara tvål och glycerin.

Tvål

Pin It on Pinterest

Share This