The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Det intuitive glimt

Det er imidlertid ikke vanlig at krystallskueren ser “bevegelige bilder” av folk som tar del i symbolske aktiviteter. Det indre øyet får bare små, spredte glimt av gjenstander, som for eksempel en hodeskalle, en strålende sol eller et hjerte gjennomboret av en pil med inngraverte initialer.

Det finnes ingen faste regler for hvordan de forskjellige symbolene skal tolkes. I andre spådomskunster, som for eksempel kortlesing og håndanalyze, finnes det en rekke tommelfingerregler som alle kan bruke. Når det gjelder krystallskuing, er du imidlertid nødt til å bruke intuisjon og tolke symbolene i samsvar med dine egne følelser.

Det intuitive glimt

Et glimt av en jordklode vil kanskje for en seer være et symbol på “livsvisdom”, mens det av en annen seer vil bli tolket som et varsel om en reise. På samme måte kan et stort øye for en seer være et tegn på hell og medgang, mens det for en annen kan symbolizere fremgang på det åndelige plan – fordi det indre øyet er i ferd med å åpne seg. En tredje seer vil kanskje tolke det store øyet som en ad varsel: “Hold øynene åpne, vær forsiktig, pass på.”

Det faktum at disse visjonene må tolkes intuitivt, betyr at krystallskuing og liknende teknikker tilhører de mest uberegnelige spådomsmetodene. På den ene siden kan de leilighetsvis føre til de mest presise profetier. I John Dees dagbøker går det for eksempel frem at Dees krystallskuer, Edward Kelly, så både henrettelsen av Mana Stuart og den spanske armadas mislykte forsøk på å invadere England lenge før disse hendelsene fant sted. Det finnes en rekke andre eksempler på slike fremtidsvisjoner. En seriøs forskningsrapport fra 1880-årene, publisert av The Society for Psychical Research, bekrefter at en Mrs. Bickford-Smith så i krystallkulen at en gammel venn ville dø, noe som også skjedde et par dager senere. Denne forskningsrapporten inneholder også andre godt dokumenterte til feller.

På den annen side kan krystallskuere på grunn av feiltolkinger av symboler og ønsketenking komme med profetier som er helt gale eller svært misvisende.

Spådomsmetoder som krever en høy grad av intuitiv tolking fra seerens side, er basert på det som kalles “uberegnelig talent”. Det vil med andre ord si at noen mennesker ikke bare har større evner på dette området enn andre, men at de som er i besittelse av disse evnene, rett og slett kan være i eller ute av form. En seer kan være i form en dag, da selv de mest usannsynlige spådommer viser seg å gå opp i oppfyllelse, mens han en annen dag kan være helt ute av form og for eksempel fortelle en mann som har vært ungkar hele sitt liv at han er gift og har en stor familie.

Denne uberegneligheten kjennetegner alle spådomsmetoder som baserer seg på intuisjon, men den er så fremherskende i forbindelse med krystallskuing at det sannsynligvis er best å følge to regler. For det første bør du ikke spå andre enn deg selv inntil du er helt sikker på at du har godt utviklede, intuitive evner. Og for det andre bør du bare spå de dagene du er sikker på at du er i form.

Spåing i et vannglass, en vannskål, en krystallkule eller en annen gjenstand som kan bidra til å frigjøre bevisstheten, er i det store og hele en ukontrollerbar affære – det indre øyet kan se nær sagt hva som helst. Disse bildene kan av og til kaste et forklarelsens lys over viktige ting som angår deg eller den personen du spår, men de kan også være totalt intetsigende.

Pin It on Pinterest

Share This