The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Ruter

Ruter | Klöver | Hjärter | Spader | Jokern

Färgen Ruter associeras med elementet jord. Den representerar all varaktiga relationer, romantiska, materiella eller finansiella. Den kan också stå för sammansmältningen av sinne, kropp och själ till ett önskat mål.

Ruter förklarar nuet och ger ledtrådar till varför. De låter en person veta om de är på fast mark eller rör sig genom en fysisk övergångsperiod. De kan också representera konkreta tankar och åsikter som kan behöva ändras eller förstärkas.

Ruter

Pin It on Pinterest

Share This