The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Ruter

Ruter | Kløver | Hjerter | Spar | Jokeren

Fargen Ruter er knyttet til elementet jord. Den representerer alle varige relasjoner, romantiske, materielle eller økonomiske. Det kan også stå for sammensmeltingen av sinn, kropp og sjel mot et ønsket mål.

Ruter forklarer nået og gir ledetråder til hvorfor. De lar en person vite om han/hun er på fast grunn eller beveger seg gjennom en fysisk overgang. De kan også representere de konkrete tanker og forestillinger som kanskje må endres eller styrkes.

Ruter

Pin It on Pinterest

Share This