The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Hjärter

Ruter | Klöver | Hjärter | Spader | Jokern

Färgen Hjärter är förknippad med elementet vatten. Den representerar alla de sätt vi känner och vet. Den kan också stå för intuition och tillit.

Korten


Hjärter

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This