The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Paganing

Ritualet bør utføres ved tiltakende måne, fortrinnsvid nær en passende fest. Et alter kan bygges, hvis ønskelig. De verktøy som trengs er: covensverdet, eller en tryllestav hvis det passer bedre, pluss sverd, ror og skjold for den magiske armeringen. Lys kan bruse for kallingen av kvartalene.

Da ritualet skal begynne skal prestinnen og presten snu seg mot foreldrene og fadderne, og selvfølgelig barnet, som kan bæres av noen. Resten av gruppen skal være samlet rundt. Da alle virker ferdige skal Jomfruen heve sine armer til hilsen og si:

«Vi gir våre hilsener til en som er ny
til denne Midtjord
Vi presenterer denne lille og hellige
for de Gamle Gudene,
Og velkomner den lille og hellige blant oss.
La oss nå påkalle elementene.»

Østens skiltvakt skal heve hendene i salutt til kvartalet og si:

«O Østens vinder
Som bringer frem friskhet, liv og glede,
Kast deres velsignelser på dette barn
Og bli dets venn!»

Sydens skiltvakt skal heve hendene i salutt til kvartalet og si:

«O varme sol og varme skyer i Sør,
Bringer av nytt liv, alle tings vekst,
og fremtidens løfte,
Kast deres velsigner på dette barn,
Og bli dets venn!»

Vestens skiltvakt skal si:

«O kjølige sjøer og dype hav i Vest,
Vann så myke og givere av friskt liv,
Kast deres velsigner på dette barn,
Og bli dets venn!»

Nordens skiltvakt skal si:

«O mektige fjell og endeløse stepper i Nor,
Grønne enger og de skapninger som bor deri,
Kast deres velsigner på dette barn,
Og bli dets venn!»

Presten skal så si:

«O gamle Herre av Universet,
Vi ber om en del av ditt nærvær her blant oss nå.
Avskjerm og styrk dette barn som skal
innvies i Din Ære!»

Prestinnen skal så si:

«O mest nådige og mest praktfulle Frue,
Vi ber om at en del av ditt nærvær
er med oss her nå,
Gi beskyttelse og ly til den lille hellige
Som er her for å bli innviet i Din Ære!»

Jomfruen skal så ringe i bjellen fem ganger og spørre:

«Hvem er det som skal komme foran Gudene?
Hvem er det som taler for denne lille?»

Moren skal si:

«Foran våre venner,
Foran de av mysteriene,
Foran de som er sett,
Og de som er usynlige,
Foran Kvartalenes Herrer,
Og foran de Mektige Døde,
Foran de Udødelige Gudene selve,
Bringer jeg frem (Navn).
Vi har lenge søkt denne lille,
Og frembrakt vårt barn i kjærlighet.»

Faren skal si:

«Foran våre venner,
Foran de av mysteriene,
Foran de som er sett,
Og de som er usynlige,
Foran Kvartalenes Herrer,
Og foran de Mektige Døde,
Foran de Udødelige Gudene selve,
Bringer jeg frem (Navn).
Vi har lenge søkt denne lille,
Og frembrakt vårt barn i kjærlighet.»

Moren og faren skal begge holde barnet, og Presten kommer frem og holder ut sine hender over barnet i en velsignende stilling, og sier:

«Må velsignelsene til den vise og muntre
Faren ti Gudene,
Vidsynt og vidvetende,
Være med deg, lille venn.»

Prestinnen kommer frem og holder ut sine hender over barnet i en velsignende stilling, og sier:

«Velsignelsene til den Trefoldige Gudinnen,
til Jomfru, til Moder, til Kjerring,
og all Deres kraft være med deg, lille venn.»

Det ringes i bjellen tre ganger, og så er det en pause.

Formaningen til foreldrene

Fadderne gir sverdet til Presten. Presten holder ut sverdet og Prestinnen legger symbolsk sin hånd over hans for å også holde det.

Presten sier til foreldrene:

«Jeg byr dere begge å legge deres hender
På dette blad av det magiske Kunstens Sverd.
Og lytt til våre ord til dere begge,
For å skjenke nytt liv til verden
Og lenkingen av en så ung
til den eldste av Veier
Er et høyst alvorlig ting.»

Prestinne:

«Jeg byr dere begge å gi deres barn
den fineste og dypeste trening.
Gjør dog ikke dets liv til et av kjedelig strev,
for en så ung må leve vel
Livets glede.»

Prest:

«Jeg byr dere begge å gi deres barn
Et hjem med kjærlighet, varme og mildhet.
Hvis dere har uenigheter, moderer dem,
Slik at dets verden ikke inneholder noen oppbrudd.»

Prestinne:

«Jeg byr dere begge å respektere deres barn
Som et individ, for det er unikt.
Husk alltid en liten kropp og barnets veier
Ofte skjuler et fortreffelig sinn,
Som i senere år skal æres av mange.»

Prest:

«Jeg byr dere begge å alltid gi
Deres barn en rettferdig høring.
Ha tålmod mens det lærer og spør.
Og husk at dere selve en gang løpte på dets vei.»

Prestinne:

«Jeg byr dere begge alltid å gi
Nye horisonter, nye utmaninger, nye verdener,
Slik at deres barn kan gå så langt
Som dets eget sinn og ånd skal lede.
Lytter dere til disse ord?»

Foreldre:

«Det gjør vi.»

Foreldrenes løfter

Prestinne:

«Hvis dere er beredt å påta dere disse pliktene
Som foreldre til den lille
innviet foran de Evige Gudene,
Gi da disse løftene
Og si nå etter meg:

(Foreldrene gjentar hver linje.)

Vi, (Navn og Navn), som foreldre
Og følgere av de Gamle Veiene
gir dette hellige løfte
Foran de Gamle Gudene
Til hvilke vi gir ære og troskap.»

Faddernes løfter

Presten skal slå tre ganger, høyt med staven eller tryllestaven og si:

«Dere som vil for dette barn være faddere
kom nå frem og stå foran alteret.»

Prestinnen skal si til dem:

«Er dere beredt å påta dere pliktene
Som faddere for den lille.
Å hjelpe foreldrene i oppfostringen av barnet,
å støtte den unge slik at han kan vokse
Med den Gamle Religionen og de Gamles Kunst.
Og, hvis Skjebnene og Gudene
Fjerner moren og faren fra denne verden,
Å ta dette barn inn i deres egen varetekt
Og se til at det er oppfostret i de Gamle Veiene.
Er dere nå beredt å påta dere dette ansvaret?»

De svarer bekreftende, og Prestinnen og Presten tar sverdet og holder det foran kandidatene.

Prestinnen sier:

«Plasser deres hender her
Og sverg foran de Gamle Gudene
at dere er beredt til å bære dette ansvar.
Hvis dere er det, si etter meg:

(Fadderne legger sine hender på sverdet og gjentar etter Prestinnen:)

Vi påtar oss dette ansvar
i Fruens allmektige navn
Og Hennes gemals,
Og de Gamles.»

Velsignelsen av de fjerne tradisjonene

Presten skal slå tre ganger med staven eller tryllestaven og si:

«Jeg kaller våre venner av de Fjerne Tradisjonene,
Her med oss som våre ærede gjester,
På denne plass, hellig for Gudene,
For å ære oss med deres velsignelser,
For denne lille og hellige.»

Prestinnene og Prestene fra de forskjellige grupperingene kommer frem som tidligere avtalt, og gir de velsignelser som de mener er passende.

Avslutning

Barnet blir holdt opp over alteret og den avsluttende stengingen blir gitt:

Prest:

O du gamle og muntre, Venn og Hjelper,
Kronet med de mektige kraftens horn,
Den vidreisende som ser alt,
Som gir visdom og glede
Og utfordringen hos det som er nytt,
Bevitne, vi ber, at (Navn)
har gjennom rit blitt innviet til Deg,
Og til kraften.»

Prestinne:

«O nådige og mest praktfulle Frue,
Hvis spede hånd snurrer det kolossale hjulet i himmelen,
Hvis trefoldige aspekt ser
Begynnelsen, livet og slutten på alle ting,
Hvis kilder av mysterium gir
Inspirasjon og gjenfødsel gjennom evigheten,
Bevitne nå, vi ber, at (Navn)
har ved denne rit blitt innviet til Deg,
Og til Din Kunst,
O Du Skjønne!
Vær Velsignet!»

En pause, lysene på alteret slukkes, og Presten sier:

«Denne rit er over.
Muntert møte, muntert skille!
Må Gudene bevare Kunsten!»

Pin It on Pinterest

Share This