The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Håndfesting

[PREST]

Vi har kommet sammen her i feiring av foreningen av ____brud______ og ____brudgom______. Det finnes mange ting man kan si om ekteskap. Mye visdom angående foreningen av to sjeler finnes i de ulike trossamfunnene og kulturene. Med hver forening samles mer kunnskap og mer visdom. Selv om vi ikke kan gi all denne kunnskapen til disse to, som står foran oss, kan vi håpe på å forlate dem med kunnskapen om kjærligheten og dens styrke, og forventningen av den visdom som kommer med tiden. Livets lov er kjærlighet til alle vesener. Uten kjærligheten er livet ingen ting. Utne kjærligheten har døden ingen forsoning. Kjærlighet foregår livet, etterkommer døden, Innleder Skapelsen og representerer Jorden. Hvis vi ikke lærer noe mer i livet, la det være dette.

Ekteskap er et bånd som man kun skal gå inn i etter betydelig ettertanke og refleksjon. Som alle aspekter av livet har det sin syklus, sine medganger og motganger, sine prøvninger og triumfer. Med full forståelse for dette har Brud og Brudgom kommet hit i dag for å bli forene seg som en i ekteskap.

Andre ville nok ha spurt hvem som gir vekk bruden, men fordi en kvinne ikke er eiendom som kan kjøpes og selges, gis og tas, spør jeg kun om hun kommer av egen vilje og om hun har familiens velsignelse.

Brud, er det sant at du kommer av egen fri vilje og beslutning?

[BRUD] Ja, det er sant.[PREST] Med hvem kommer du og hvems velsignelser følger deg?[FAR] Hun kommer med meg, hennes far, og følges av hele familiens velsignelser.[PREST]Vær så vennlig å ta din forlovedes hånd, og hør på hva jeg har å si.

Over dere er stjernene, under dere er steinene, når tiden går, husk.

Slik som en stein skal deres kjærlighet være fast, som en stjerne skal deres kjærlighet være konstant. La sinnets og intellektets styrke veilede dere i deres ekteskap, la deres viljes styrke binde dere sammen, la kjærlighetens og lystens kraft gjøre dere lykkelige, og deres hengivenhets styrke gjøre dere uatskillelige. Vær nær, men ikke for nærme. Ei hverandre, men vær forstående. Ha tålmodighet med hverandre, for stormer vil komme, men de vil forsvinne fort.

Vær frie i å gi ømhet og varme, Ha ingen frykt og la ikke de uopplyste gi dere uro, for Gud er med dere alltid.

Brudgom, Jeg har ikke retten å binde deg til Brud, kun du har denne retten. Hvis det er ditt ønske, si det nå i denne tid og på denne plass, og legg din ring i hennes hånd.

[BRUDGOM] Det er mitt ønske.[PREST] Brud, hvis det er ditt ønske at Brudgom skal bindes til deg, sett ringen på hans finger. (setter ringen på brudgommens venstre ringefinger)

Brud, Jeg har ikke retten å binde deg til Brudgom, kun du har denne retten. Hvis det er ditt ønske, si det nå i denne tid og på denne plass og legg din ring i hans hånd.

[BRUD] Det er mitt ønske.[PREST]Brudgom, det er ditt ønske at Brud skal bindes til deg, sett ringen på hennes finger. (setter ringen på brudens venstre ringefinger)

(Til Brudgom) Gjenta etter meg:

Jeg, (brudgommens fulle navn), i navnet av Guds ånd som bor i oss alle, ved livet som løper i mitt blod og kjærligheten som bor i mitt hjerte, tar deg (brudens fulle navn) til min hånd, mitt hjerte og min sjel, til å være min utvalgte. Til å begjære deg og bli begjært av deg, å eie deg og bli eid av deg, uten synd eller skam, for ingen kan eksistere i mon kjærlighet til deg. Jeg lover å elske deg helt og fullt uten frihetsberøvelse, i sykdom og helse, i overflod og fattigdom, i livet og hinsides, hvor vi skal møtes, huske og elske igjen. Jeg skal ikke forsøke å endre deg på noen måte. Jeg skal respektere deg, din tro, ditt folk og dine veier slik som jeg respekterer meg selv.

(Til Brud)

Jeg, (brudens fulle navn), i navnet av Guds ånd som bor i oss alle, ved livet som løper i mitt blod og kjærligheten som bor i mitt hjerte, tar deg, (brudgommens fulle navn) til min hånd, mitt hjerte og min sjel, til å være min utvalgte. Til å begjære deg og bli begjært av deg, å eie deg og bli eid av deg, uten synd eller skam, for ingen kan eksistere i mon kjærlighet til deg. Jeg lover å elske deg helt og fullt uten frihetsberøvelse, i sykdom og helse, i overflod og fattigdom, i livet og hinsides, hvor vi skal møtes, huske og elske igjen. Jeg skal ikke forsøke å endre deg på noen måte. Jeg skal respektere deg, din tro, ditt folk og dine veier slik som jeg respekterer meg selv.

[PREST](Gir begeret til brudgommen mens han sier:) Må du drikke deg mett fra kjærlighetens beger.

(Brudgommen holder begeret for bruden mens hun nipper, så holder bruden begeret for brudgommen. Begeret gis så tilbake til presten som setter det på bordet. Så tar presten brødfatet og gir det til brudgommen. Samme prosedyre gjentas med brødet. Brudgommen forer bruden og bruden forer brudgommen.)

Ved den kraft som Gud og staten har gitt meg erklærer jeg dere nå mann og kone. Må deres kjærlighet vare slik at den forblir en veiledende flamme for dere.

Pin It on Pinterest

Share This