The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Att blanda medicinflaskor (dosage bottles)

Blomsteressens | Moderessens | Lagerflaskor | Medicinflaskor

Processen är den samma som för lagerflaskor, men här tillsätter du 2 till 7 droppar av lagerblandningen i stället för moderessensen. Om en klient behöver flera saker på en gång (helst inte mer än 5, men undantag sker), kan man tillsätta droppar från var av flaskorna till en medicinflaska. Du behöver inte konjak om medlet kommer att användas upp snabbt. Du kan också använda vegetabilisk glycerin i stället för brandy som konserveringsmedel här.

Att blanda medicinflaskor (dosage bottles)

Pin It on Pinterest

Share This