The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Blomsteressenser

Blomsteressens | Moderessens | Lagerflaskor | Medicinflaskor

Blomsteressenser är svängningsremedier gjorda genom att fånga energin eller auraavtrycket hos medicinska växter i vatten. (Elixir av ädelstenar är något liknande, men då används mineraler eller kristaller i stället för blommor.)

De fungerar genom att överföra sina helande vibrationer till personens aura, och på så sätt orsaka en skiftning i personens energimönster. Då ”fastlåsta” energimönster vanligtvis upplevs som emotionella eller psykologiska ”blockeringar”, kan skiftningarna som orsakas av en essens, hjälpa personen med att avlägsna dessa blockeringar.

Essenser är också bra verktyg för spirituell växt, om de används över längre tid, då de har en strålande förmåga att lära oss vad det betyder att vara fullständigt mänsklig.

Blomsteressenser

Intuitive Readings

If you're looking for guidance, leave your email and I'll send you information about my intuitive readings.

Intuitive Readings

The information is on its way

Pin It on Pinterest

Share This