The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Lughnasadh, 1a augusti

Samhain Yule | Imbolc | Ostara Beltane Litha Lughnasadh | Mabon Menyförslag

Lughnasadh, också kallad Lammas, är firandet av skörden och påbörjar det som kallas ”The chase of Lugh”. Lugh är den Keltiska Solguden och han växer i grödan, lever i de gyllne åkrarna.

Det här är tiden för de förste skördarna. Vid denna fest tackar vi Jorden för dess överflöde och skönhet. Det är från dessa skördar att vi har mat genom vintern. För att ära Lugh arrangeras spel och sporter för att fira styrka och god hälsa. Sädgudinnorna Demeter och Ceres äras också. Det här är tiden för att skörda de drömmar som planterades tidigare i år.

Örter

Alla sädesslag, druvor, ljung, björnbär, solrosor

Rökelse

Sandelträ, ros, aloe

Färger

Gul, orange, grön, brun

Dekorationer

Korndockor, vävt vete, strån av säd

Mat

Bröd, cider, björnbär, paj och gelé, ris, örtte

Ritual

Gör en korndocka som används nästa Imbolc. Denna docka symbolizerar ”Hjärtegudinnan” eller den beskyddande Gudinnan.

Spara på och plantera fröna från frukter som äts under ritualen.

Du behöver ett bröd på altaret och ett ljus med rätt färg i varje fjärdedel. Ställ en kittel dekorerad med korn vid ljuset i öster.

Håll en tallrik med frukt och bröd och säg:

”Jag ger nu mitt tack för en riklig skörd. Fröet som planterades om våren har gett liv.”

Ställ tallriken framför altaret.

Dansa runt cirkeln, spela instrument och sjung.

Håll brödet högt. Dra ner Gudinnans energi med den här besvärjelsen:

”O allas mäktiga moder, skaparen av all fruktbarhet,
Ge oss frukt och gröda, flockar och barn till stammen,
Så att vi kan vara mäktiga. Med din kärleks ros stiger du ner,
I kroppen till din tjänare och prästinna här.”

Börja korndansen medan du håller brödet som ett heligt objekt.

Håll brödet med båda händerna och säg:

”Så ger jag styrka till min Herre
Hans energi finns i detta bröd
En uppteckning över allt liv som har varit
Och allt som ska komma
Jag äter av detta bröd,
Så att min Herre kan fortsätta leva,
Och så att hjulet snurrar.”

Ät lite av brödet och säg:

”Ljuset dör inte, det ändrar endast form.”

Pin It on Pinterest

Share This