The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Hekseflasker

Hekseflasker er sannsynligvis kjent for mange paganister, i det minste som konsept. En hekseflaske er ikke en stakkars liten heks i en flaske, eller noe som inneholder noe hekser drikker på sine samlinger.

De er nærmere beslektet med en «flaskeformel». Tradisjonen stammer fra britisk folketro og ble med britiske utvandrere til Amerika, om ikke lenger. Mange moderne paganister har tatt med hekseflasker i sin samling av formler og utvidet og variert denne gamle tradisjonen – og tilpasset den til sin personlige etikk.

Hekseflasker

Selv om ordet hekseflaske er kjent for mange Paganister, er kanskje ikke innebyrden det. Det er ikke en stakkers liten heks som sitter i en flaske eller noe hekser drikker på sine samlinger. Det er nærmere sannheten med formel på flaske.

Tradisjonen kommer fra britiske sagn og ble med immigrantene til Amerika, og lengre. Mange moderne hekser bruker hekseflasker som en del av sin formelsamling. De utvider og skaper variasjon i denne gamle tradisjon, og gjør den mer kompatibel med sin egen etikk.

Pin It on Pinterest

Share This