The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Skörd

Delar ovan jord samlas in när det är fint och torrt väder men inte hett. Behållarna bör vara stabila, helst korgar. Undvik vägkanter och andra ställen som kan vara förorenade av till exempel besprutningsmedel.

Den som skördar får inte ha öppna sår på händerna och måste undvika att äta, dricka och röka under insamlingen. Giftiga växter får inte samlas samtidigt som andra och måste lagras separat från dem som inte är giftiga. Inte skörda mer än du kan torka.

Skörda örter

Blad

Plockas när de är unga, fullvuxna, friska och rena. Helst just innan blomning.

Växtdelar

Blad, blommor och stjälk blandat. Skördas när växten börjar blomma.

Blommor

Plockas i början av blomningsperioden för att blommorna fortsätter att utvecklas efter att de har skilts från växten. Blommorna måste hanteras försiktigt och inte klämmas sönder. De får heller inte samlas i plast som gör att de börjar ”svettas” och förlorar i kvalitet.

Frukt

Samlas in när den börjar mogna, också frukten fortsätter att utvecklas efter den är skilt från växten. Avlägsna fröna.

Bark

Skördas om våren när saven stiger. Gör först två tvärgående snitt 20-30cm från varandra. Skär så ett vertikalt snitt mellan de två och lossa barken med ett rostfritt, trubbigt verktyg.

Ved

Skär av tunna stammar eller tjocka grenar om våren eller om hösten.

Rötter, lökar och liknande

Gräv dem upp försiktigt efter att de andra delarna börjar dö.

Pin It on Pinterest

Share This