The Witch's Library - Your Source for Pagan Information

Kraftlager

Knutmagi | Knutar | Snören | Knutformler | Kraftlager

Till detta behöver du ett snöre som är 9 fot långt (3 x 3) och rött. Du kan använda en annan färg om du använder olika färger till olika syften. Det är bäst om du tillverkar ditt eget genom att ta tre längder silke (eller ull, va du vill så länge det är naturmaterial) och fläta dem själv så att de tre blir ett.

Medan du flätar, koncenterra dig om att lägga din energi i flätan, så att den blir en del av dig. Knyt en knut i varje ända, så att den inte löser sig upp. Försäkra dig om att den är 9 fot lang. Invig ”repet” när du är färdig.

Kraftlager

Några traditioner använder det här repet som bälte och bär det runt kappan i cirkeln. Det är nog bäst att reservera det till magiskt bruk, då det är ett magiskt verktyg. När det inte används kan det förvaras i en bit rent tyg.

Ett användningsområde för det här repet är kraftlagring. Häxan sitter för sig själv (eller i vart fall på avstånd från de andra) och mässar medan hon håller repet. När kraften börjar bygga sig upp tar häxan en paus lite nu och då och knyter en knut på repet.

Den första knuten knyts i den ena ändan (det kan vara en smart idé att märka den här änden på något sätt, så att man vet vilken man började med) med orden ”Med knut en, börjar formeln”. Hon går tillbaka till mässandet, kanske vaggar lite fram och tillbaka eller från sida till sida, till hon känner att det är på tid med en ny knut. Knuten knyts i andra ändan av repet med orden ”Med knut två, blir den sann”. Så tillbaka till mässandet.

Medan hon mässar, visualizerar hon vad hon vill ha och fokuserar kraften. Så fortsätter det, mässande och fokusering och knytning av en knut. Medan kraften växer, blir det flera knutar tills det är nio knutar på repet. De knyts i ett speciellt mönster med tillhörande ord Här är knutmönstret med tillhörande ord:

Med knut EN, börjar formeln
Med knut TVÅ, blir den sann
Med knut TRE, så skal det ske
Med knut FYRA, jag lagrar denna kraft
Med knut FEM, lever formeln
Med knut SEX, är formeln fast
Med knut SJU, förändring sker
Med knut ÅTTA, är ödet bestämt
Med knut NIO, vad gjort är mitt

Vid knytandet av den nionde knuten fokuseras all energi in i repet och knutarna med en slutgiltig visualizering av målet. Kraften är rest och lagrad i repets knutar. Ramsan kan såklart varieras i det oändliga.

Det finns gamla träristningar från medeltiden, som visar att häxorna sålde knutna trådar till sjömän. Dessa skulle ha vind i sig, så att när sjömannen behövde vind knöt han bara upp knutarna och fick den. En knut för en lätt bris, två för stark vind och tre för kuling!

Varför skulle man villa lagra en formel? För vissa arbeten är när man gör dem väldigt viktigt. Till exempel kanske du vill att något konstruktivt ska hända. Men den bästa tiden för sådan magi, är när det är nymåne, Utför du din konstruktiva magi under tilltagande måne? Nej, du gör det tidigt, vid fullmåne med ett snöre. Nu är kraften där, rest på rätt sätt, men lagrad för att användas senare.

Du har nio knutar. Även om de är knutna i en ritual, måste de knytas upp en och en. En per dag i nio dagar. Knyt upp dem i samma ordning som de blev knutna, INTE motsatt! Med andra ord, på första dagen knyter du upp den första knuten, den andra dagen den andra knuten och så vidare. På detta sätt sparas den nionde knuten till den nionde dagen. Den knuten som har mest kraft och knöts i klimax av ritualen.

Varje dag, innan du knyter upp en knut, koncenterra dig om vad som ska hända medan du gungar fram och tillbaka för att bygga upp kraft. När du knyter upp knuten, släpper du ut kraften med ett litet skrik. Kom ihåg att det är en bra idé att veta vilken ända som är vilken, så märk repet innan du knyter knutarna (märk alltid samma sida).

En mässa till knytning av knutar

”Med knut en
Börjar formeln
Med knut två
Blir den sann
Med knut tre
Så ska det ske
Med knut fyra
Stärks den
Med knut fem
Växer den
Med knut sex
Fixeras den
Med knut sju
Stjärnor i sky
Med knut åtta
Ödets hand
Med knut nio
Är saken min

Månsnöre

Du kan förbereda ett snöre under varje månfas, och på det sättet alltid ha kraften från varje fas tillgänglig. Jag rekommenderar att du bara använder dessa när det är absolut nödvändigt, och försöker att hålla dig till månfaserna då du kan.

För att tillverka ett månsnöre, använd en ca 60 cm lång färgad ylletråd. Du kan använda olika färger om du vill, och göra fem snören: Ny, Tilltagande, Full, Minskande och Mörk. Eller du kan göra tre snören med tre olika färger: Ny och Tilltagande i kombination, Full (för sig själv), Minskande och Mörk i kombination. Det är nog att använde tre.

För att göra ett snöre under rätt månfas, tänd ditt gudinneljus och sitt vid ditt altare eller arbetsbord. Du kan också gå ut naken. Kalla på den gudinna som hör till den fasen du arbetar med. Detta kallas att ladda snöret. För Ny och Tilltagande kallar du Diana, för Full kallar du Selene och för Minskande och Mörk kallar du Hekate.

Det är en bra idé att använda din athame till detta, då processen liknar att dra ner månen. På ett sätt drar du henne ner för varje fas så att hon ska gå in i ditt snöre. Teckna ett pentagram över månen, eller över flamman till det ljuset som representerar Henne, och så tecknar du en linje av kraft från månen eller flamman till ditt snöre medan du säger kraftorden.

Sabbatsnöre

I tillägg till månsnören kan man göra speciella snören under sabbatritualerna, som t.ex. Samhain. Man väljer då en färg som stämmer med sabbaten.

Häxans stege

Sätt dig i en bekväm ställning och töm huvudet på tankar. Visualisera en boll av gyllene ljus i ditt hjärtchakra. Säg till dig själv ”Se, jag är ett med universums krafter,” och visualizera att bollen blir större, ljuset starkare och strålar ut i alle riktningar som en sol inuti dig. Låt bollen växa så att den fyller din bröstkorg, och låt den bli starkare och starkare medan den växer.

Ta så ditt snöre (och andra saker du eventuellt ska använda) och lägg det framför dig. Rör din hand i en cirkel över snöret tre gånger motsols. Säg något som liknar på ”Se, jag tvättar och rensar dig, sänder ut för dig alla orenheter som kan vara inuti”. Visualisera att snöret blir omgivet av ett gyllene ljus som lyser starkt, låt så bilden tona bort.

Rör så handen tre gånger medsols i en cirkel över snöret och säg något som liknar på ”Se, jag välsignar och inviger dig till detta syfte!”. Visualisera att snöret blir omgivet av ett blå-vitt ljus som skiner klart, låt så bilden tona bort.

Ta snöret i båda händerna, eller håll händerna på var sin sida av det med handflatorna mot det. Visualisera en boll av vitt ljus mellan dina händer som omringar snöret. Koncenterra dig på målet med formeln – fokusera så hårt du kan på detta i några minuter. Visualisera att målet är inuti ljusbollen, eller en bild som representerar målet. Se målet som du vill att det ska vara då det är nått. Om målet t.ex. är en talang/egenskap du vill ha, se dig själv som väldigt duktig på området. Medan du ser för dig detta, vet att målet är nått och bara behöver dras över i fysisk manifestation.

Låt bilden av målet och ljusbollen tona bort, och plocka upp snöret. Fortsätt att fokusera på målet och se det uppnått. Medan du koncenterrar dig om detta, ta snöret och knyt en knut nära ena ändan av det. Säg:

”Med knut en börjar formeln.”
Se dig själv ett steg närmre målet.

Knyt en ny knut en liten bit från den första och säg:
”Med knut två, låt kraften bestå”.

Fokusera ännu hårdare på målet och vet att för varje knut kommer det närmre. Knyt en tredje knut och säg:
”Med knut tre, så ska det ske”.

Vet att med varje knut kommer målet närmre dig. Visualisera det ännu starkare och vet att det verkligen är ditt. Knyt den fjärde knuten och säg:
”Med knut fyra, öppna dörren”.

Så den femte:
”Med knut fem, lever den”.

Den sjätte:
”Med knut sex, fixeras den”.

Den sjunde:
”Med knut sju, är gåvan given”.

Den åttonde:
”Med knut åtta, bestämt av ödet”.

Knyt till slut den nionde knuten:
”Med knut nio, nu är den min!”

Visualisera åter igen vitt ljus runt hela snöret, och lägg dina händer över eller på sidan av det med handflatorna mot det. Visualisera målet starkt en gång till. Släpp så all din fokuserade energi och koncentration rätt mot snöret. Se för dig att energi flyter ut av dig som vatten eller ljus.

När all energin har runnit från dig och in i snöret, ta snöret och stäng in det på en säker plats. Det är bäst att gräva ner det i jorden, och speciellt bra om du kan gräva ner det vid foten av ett träd. Detta symbolizerar målets fysiska manifestation.

Några gånger kanske du vill behålla din häxstege i ditt hus i stället för att gräva ner den utomhus. Du kan göra det genom att lägga den i en blomkruka, eller något liknande, med jord, som du så ställer på altaret eller en annan speciell plats. Du kan också göra en speciell låda eller flaska till den. Hur som helst måste du fylla behållaren med jord och gräva ner snöret i den.

Variationer på häxans stege

Tekniken som används till häxans stege har många variationer. Dessa kan öka effektiviteten av den för att din tillknytning till den blir starkare.

Variation 1

Gör din häxstege av flera snören med olika färger. Till exempel kan du utföra en framgångsformel genom att kombinera ett grönt snöre (för fertilitet och överflöde) med ett gult snöre (för succé). För psykisk utveckling kan du välja ett mörkblått snöre (för psykiska förmågor), ett ljusblått snöre (för kommunikation och lärdom) och ett violett snöre (för andlig vägledning).

Variation 2

I stället för att knyte en enkel knut, knyt in något i knuten. Du kan använda pärlor, kvistar, fjädrar eller något annat. Knyt in en i varje knut medan du utför formeln. Användelsen av fjädrar är en väldigt gammal tradition för den här typen formel.

Pin It on Pinterest

Share This